include or exclude by determining judicially or in agreement with rules

listen to the pronunciation of include or exclude by determining judicially or in agreement with rules
Englisch - Türkisch

Definition von include or exclude by determining judicially or in agreement with rules im Englisch Türkisch wörterbuch

rule out
hariç bırak
rule out
imkan vermemek
rule out
{f} reddetmek
rule out
{f} kabul etmemek
rule out
parsel
rule out
karalamak
rule out
hariç bırakmak
rule out
elemek
rule out
çizgi çizaerek iptal etmek
rule out
hazfetmek
rule out
(deyim) rule someone/sth. out kabul etmemek,ortadan kaldırmak
rule out
ortadan kaldırmak
rule out
seçmek
rule out
olmayacağını söylemek
rule out
{f} silmek
rule out
boşlamak
rule in
kural

Korkarım ki kitaptaki her kural ihlal edilmektedir. - I'm afraid that violates every rule in the book.

Bu durumda bu kuralı uygulayabilir miyiz? - Can we apply this rule in this case?

rule out
çıkarmak
rule out
(Fiili Deyim ) hariç bırakmak , bertaraf etmek
rule out
{f} almamak
Englisch - Englisch
rule in
rule out
include or exclude by determining judicially or in agreement with rules

  Silbentrennung

  in·clude or ex·clude by de·ter·min·ing ju·di·cial·ly or in A·gree·ment with Rules

  Türkische aussprache

  înklud ır îksklud bay dîtırmınîng cudîşıli ır în ıgrimınt wîdh rulz

  Aussprache

  /ənˈklo͞od ər əkˈsklo͞od ˈbī dəˈtərmənəɴɢ ʤo͞oˈdəsʜəlē ər ən əˈgrēmənt wəᴛʜ ˈro͞olz/ /ɪnˈkluːd ɜr ɪkˈskluːd ˈbaɪ dɪˈtɜrmənɪŋ ʤuːˈdɪʃəliː ɜr ɪn əˈɡriːmənt wɪð ˈruːlz/

  Wort des Tages

  tremulous
Favoriten