in this sense, rarely used in the singular

listen to the pronunciation of in this sense, rarely used in the singular
Englisch - Türkisch

Definition von in this sense, rarely used in the singular im Englisch Türkisch wörterbuch

present
{i} şu an

Şu andaki eğitim sisteminde hangi eksikliği bulabilirsin? - What defect can you find in the present system of education?

O, şu anki maaşından memnun. - She is content with his present salary.

present
{i} mevcut

Kabinenin her üyesi mevcuttu. - Every member of the cabinet was present.

Bütün öğrenciler mevcut değiller. - Not all those students are present.

present
{s} şimdiki

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

Onun şimdiki yardımcısı Bayan Nokami'dir. - His present assistant is Miss Nokami.

present
{s} halihazırdaki
present
{i} hediye, armağan
present
bergüzar
present
gün

Tom babasına doğum günü hediyesi göndermekten geri kalmaz. - Tom never fails to send a birthday present to his father.

Doğum günü hediyesi olarak sana kalem aldım. - I got you a pen as a birthday present.

present
{i} belge
present
tanıtmak
present
sahnede göstermek
present
{i} şimdiki zaman

Hepimiz şimdiki zamanın yanı sıra geçmişle ve gelecekle bağlandık. - All of us are connected with the past and the future as well as the present.

Cennet ya da cehennem yoktur. Biz sadece şimdiki zamanda yaşayabiliriz. - There is no heaven or hell. We can only live in the present.

present
{s} adı geçen
present
{s} bulunan, hazır, mevcut: the animals present in this region bu bölgede bulunan
present
(fiil) sunmak, sahneye koymak, vermek, bulunmak (iltifat), tanıtmak, takdim etmek, ortaya koymak, ileri sürmek, aday göstermek, arzetmek, çıkarmak, ibraz etmek, nişan almak, doğrultmak (silah), doğrultmak, sahnelemek
present
şu anki

Tom şu anki maaşından memnun değil. - Tom isn't content with his present salary.

Şu anki maaşından memnun musun? - Are you content with your present salary?

present
takdim etme
present
{f} takdim etmek
present
bugünkü

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

Tom bugünkü toplantıda hazır olacak. - Tom is going to be present at today's meeting.

Englisch - Englisch
present
in this sense, rarely used in the singular
Favoriten