in a discernable manner

listen to the pronunciation of in a discernable manner
Englisch - Türkisch

Definition von in a discernable manner im Englisch Türkisch wörterbuch

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
discernibly
ayırt edilebilir şekilde
Englisch - Englisch
discernibly
in a manner
in a way, in a fashion
in a discernable manner
Favoriten