in a disapproving manner

listen to the pronunciation of in a disapproving manner
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
disapprovingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a disapproving manner

  Silbentrennung

  in a dis·ap·pro·ving man·ner

  Türkische aussprache

  în ı dîsıpruvîng mänır

  Aussprache

  /ən ə dəsəˈpro͞ovəɴɢ ˈmanər/ /ɪn ə dɪsəˈpruːvɪŋ ˈmænɜr/

  Wort des Tages

  junta
Favoriten