imzalamak

listen to the pronunciation of imzalamak
Türkisch - Englisch
sign

All you have to do is sign this paper. - Yapmanız gereken her şey bu evrakı imzalamaktır.

He took out his pen to sign his check. - Çekini imzalamak için bir kalem çıkardı.

(Ticaret) execute
signing
ratify
sign out
sign off
negotiate
sign on
sign one's name
to sign; to ratify, to sign; to autograph
underwrite
to sign; to autograph; to endorse (a check)
autograph
subscribe
put signature to
imzalama
signature

I need your signature here. - Şurayı imzalamanızı rica ediyorum.

imzala
sign out
imzala
sign off

He could not sign official papers. - Resmî evrakları imzalayamadı.

imzala
{f} signing

Here are the divorce papers. I'm not signing them. - İşte boşanma evrakları. Onları imzalamıyorum.

By signing the contract, I committed myself to working there for another five years. - Sözleşmeyi imzalayarak, beş yıl daha kendimi orada çalışmaya adadım.

imzala
sign on

Hey, I didn't sign on for this. - Hey, bunun için imzalamadım.

Please sign on the dotted line. - Lütfen noktalı çizginin üzerini imzala.

imzala
{f} signed

The Florida treaty was signed in February 1819. - 1819 yılının Şubat ayında Florida antlaşması imzalandı.

The two sides signed a peace treaty. - Iki taraf bir barış antlaşması imzaladı.

imzala
{f} sign

We were tied to our decision because we signed the contract. - Sözleşme imzaladığımız için kararımıza bağlıydık.

Prospectuses must be signed by two sponsor representatives. - Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır.

anlaşmayı imzalamak
sign the agreement
imzalama
signing
imzalama
{i} subscription
bakmadan imzalamak
rubber stamp
imzala
autograph

Could you please autograph this book? - Lütfen bu kitabı imzalar mısın?

Would you please autograph this book? - Lütfen bu kitabı imzalar mısınız?

ismiyle imzalamak
sign one's name
kontrat imzalamak
sign a contract
sözleşme imzalamak
sign on
sözleşme imzalamak
sign up
tekrar imzalamak
(çek) redraw
tereddüd etmeden imzalamak
sign on the dotted line
Türkisch - Türkisch
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak. İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
Bir kimseye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak
İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
imzalama
İmzalamak işi
imzalamak
Favoriten