imzalamak

listen to the pronunciation of imzalamak
Türkisch - Englisch
sign

He was compelled to sign the contract. - O, sözleşmeyi imzalamak zorunda bırakıldı.

The next step was to sign the document. - Bir sonraki adım belgeyi imzalamaktı.

(Ticaret) execute
signing
ratify
sign out
sign off
negotiate
sign on
sign one's name
to sign; to ratify, to sign; to autograph
underwrite
to sign; to autograph; to endorse (a check)
autograph
subscribe
put signature to
imzalama
signature

I need your signature here. - Şurayı imzalamanızı rica ediyorum.

imzala
sign out
imzala
sign off

He could not sign official papers. - Resmî evrakları imzalayamadı.

imzala
{f} signing

By signing the contract, I committed myself to working there for another five years. - Sözleşmeyi imzalayarak, beş yıl daha kendimi orada çalışmaya adadım.

Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it. - Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır.

imzala
sign on

Please sign on the dotted line. - Lütfen noktalı çizginin üzerini imzala.

Hey, I didn't sign on for this. - Hey, bunun için imzalamadım.

imzala
{f} signed

We were tied to our decision because we signed the contract. - Sözleşme imzaladığımız için kararımıza bağlıydık.

Prospectuses must be signed by two sponsor representatives. - Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır.

imzala
{f} sign

Prospectuses must be signed by two sponsor representatives. - Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır.

Please sign your name here. - Lütfen burayı imzalayın.

anlaşmayı imzalamak
sign the agreement
imzalama
signing
imzalama
{i} subscription
bakmadan imzalamak
rubber stamp
imzala
autograph

Could you please autograph this book? - Lütfen bu kitabı imzalar mısın?

Would you please autograph this book? - Lütfen bu kitabı imzalar mısınız?

ismiyle imzalamak
sign one's name
kontrat imzalamak
sign a contract
sözleşme imzalamak
sign on
sözleşme imzalamak
sign up
tekrar imzalamak
(çek) redraw
tereddüd etmeden imzalamak
sign on the dotted line
Türkisch - Türkisch
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak. İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
Bir kimseye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak
İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
imzalama
İmzalamak işi
imzalamak
Favoriten