imzalamak

listen to the pronunciation of imzalamak
Türkçe - İngilizce
sign

He took out his pen to sign his check. - Çekini imzalamak için bir kalem çıkardı.

He was forced to sign the document. - Belgeyi imzalamak zorunda kaldı.

(Ticaret) execute
signing
ratify
sign out
sign off
negotiate
sign on
sign one's name
to sign; to ratify, to sign; to autograph
underwrite
to sign; to autograph; to endorse (a check)
autograph
subscribe
put signature to
imzalama
signature

I need your signature here. - Şurayı imzalamanızı rica ediyorum.

imzala
sign out
imzala
sign off

He could not sign official papers. - Resmî evrakları imzalayamadı.

imzala
{f} signing

I'm not signing anything. - Ben bir şey imzalamıyorum.

Here are the divorce papers. I'm not signing them. - İşte boşanma evrakları. Onları imzalamıyorum.

imzala
sign on

Please sign on the dotted line. - Lütfen noktalı çizginin üzerini imzala.

Hey, I didn't sign on for this. - Hey, bunun için imzalamadım.

imzala
{f} signed

The Florida treaty was signed in February 1819. - 1819 yılının Şubat ayında Florida antlaşması imzalandı.

Prospectuses must be signed by two sponsor representatives. - Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır.

imzala
{f} sign

We were tied to our decision because we signed the contract. - Sözleşme imzaladığımız için kararımıza bağlıydık.

Could you sign here, please? - lütfen burayı imzalar mısınız?

anlaşmayı imzalamak
sign the agreement
imzalama
signing
imzalama
{i} subscription
bakmadan imzalamak
rubber stamp
imzala
autograph

Would you please autograph this book? - Lütfen bu kitabı imzalar mısınız?

After the concert, Tom signed autographs. - Tom konserden sonra kendi el yazılarını imzaladı.

ismiyle imzalamak
sign one's name
kontrat imzalamak
sign a contract
sözleşme imzalamak
sign on
sözleşme imzalamak
sign up
tekrar imzalamak
(çek) redraw
tereddüd etmeden imzalamak
sign on the dotted line
Türkçe - Türkçe
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak
Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, imza atmak. İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
Bir kimseye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak
İmza veya işaretle eserin yazarı veya yaratıcısı olduğunu belirtmek
imzalama
İmzalamak işi
imzalamak