imtiyaz

listen to the pronunciation of imtiyaz
Türkisch - Englisch
prerogative
concession
privilege

A right without a duty is a privilege. - Ödevsiz hak, imtiyazdır.

Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups. - Emperyalizm, güçlü zümrelerin başka topluluklara hükmederek imtiyazlarını koruyup genişletmeye çalıştığı ideoloji ve pratiktir.

(Hukuk) privilege, concession, franchise
being different, being marked, being distinguished (owing to one's superiority)
autonomy
faculty
royalty
privilege, distinction " ayrıcalık; concession, franchise
(an) exclusive right, concession, franchise
privilege, prerogative
franchise
grant
tenure
distinction
imtiyaz vermek
privilege
imtiyaz beratı certificate conferring
a privilege or right, patent
imtiyaz karşılığı
(Hukuk) royalty
imtiyaz sahibi
grantee
imtiyaz sahibi
1. holder of a privilege. 2. concessionaire, concessionary, concessioner, franchiser. 3. publisher (of a newspaper or magazine)
imtiyaz vermek
to accord sb a privilege, to charter
imtiyazlar
concessions
imtiyazlar
liberties
mali imtiyaz
(Hukuk) revenue-producing monopoly
ticari imtiyaz
(Hukuk) trade concession
özel imtiyaz
exclusive privilege
Türkisch - Türkisch
Gedik
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
(Osmanlı Dönemi) ayrıcalık, benzerlerinden ayrı olmak, diğerlerinden farklı olmak
Fabrika kurmak, maden işletmek vb. için bir kişi veya kuruluşa devlet tarafından verilen özel izin
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık: "Hiçbir kişiye, aileye imtiyaz tanınamaz."- Anayasa
İMTİYAZ
(Hukuk) Ayrıcalık
İMTİYAZ
(Osmanlı Dönemi) Masraflı veya mes'uliyetli bir işin başkaları yapmamak üzere bir şahıs veya şirket yahut da bir hey'ete tahsis edilmesi
İMTİYAZ
(Osmanlı Dönemi) Diğerlerinden ayrılmak. Farklı olmak, benzerlerinden ayrılmak
İMTİYAZ
(Osmanlı Dönemi) Resmi veya hususi izin
İMTİYAZ MADALYASI
(Osmanlı Dönemi) 2. Abdülhamid'in 11/10/1885 tarihli emriyle devlet ve memleket yararına hizmet edenlere, vazifeyle gönderildikleri yerde başarı gösterenlere verilmek üzere çıkarılan madalya. Altun ve gümüşten olmak üzere iki çeşit olan bu madalyaların ön yüzünde II. Abdülhamid'in "Elgazi" tuğrası, bunun altında saltanat arması yer alır. Arka yüzünde: "Devlet-i Osmaniye uğrunda fevkalâde ibraz-ı sadakat ve şecaat edenlere mahsus madalyadır" yazısı altında madalyayı alacak olanın adının yazılacağı boş bir bölüm vardır. En a
imtiyaz
Favoriten