immeasurable

listen to the pronunciation of immeasurable
Englisch - Türkisch
ölçülemez
ölçüsüz
gayet
{s} ölçülmez
hudutsuz
{s} ölçülemez; ölçülemeyecek kadar büyük/çok, tahmin edilemeyecek boyutlarda; sonsuz
immeasurablyölçulemez derecede
{s} sınırsız
pek çok
{s} sonsuz
vast
{s} çok büyük, muazzam; çok büyük miktarda
vast
büyük boşluk
vast
büyüklük
vast
han gibi
vast
{s} dünya kadar
vast
{s} uçsuz bucaksız
vast
muazzam
vast
çok büyük miktarda
vast
engin

Kitaplar zamanın engin denizini geçen gemilerdir. - Books are ships which pass through the vast sea of time.

vast
pek çok
vast
hesapsız
vast
çok

Senin zekan Bombay ve Mumbai arasındaki mesafe kadar çoktur. - Your intelligence is as vast as the distance between Bombay and Mumbai.

Kendini İngilizce olarak ifade edebilmek ve İngiliz dilini mükemmel şekilde öğrenmek arasında çok büyük bir fark var. - There is a vast difference between being able to make oneself understood in English and mastering the English language perfectly.

vast
geniş

Sami, geniş Rus vahşi doğasında yürüyüşe çıkmayı seviyordu. - Sami loved hiking in the vast Russian wilderness.

Geniş bir çöl önümüzde uzanıyor. - A vast desert lay before us.

vast
çok geniş
immeasurably
ölçülemez derecede
vast
(sıfat) geniş, çok, çok büyük, uçsuz bucaksız, dünya kadar
vast
(Tıp) Geniş, büyük, vastus
Englisch - Englisch
vast

His contribution has been immeasurable, Bush said in a statement. I value his judgment, and I treasure his friendship..

impossible to measure
indefinitely extensive
{s} cannot be measured; immense, enormous
Incapable of being measured; indefinitely extensive; illimitable; immensurable; vast
impossible to measure; "unmeasurable reaches of outer space"
beyond calculation or measure; "of incalculable value"; "an incomputable amount"; "jewels of inestimable value"; "immeasurable wealth"
impossible to measure; "unmeasurable reaches of outer space
emphasis If you describe something as immeasurable, you are emphasizing how great it is. His contribution is immeasurable. used to emphasize that something is too big or too extreme to be measured
immeasured
immensurable
unmeasurable
immensible
immeasurably
In a manner that is not measurable, in a way that can not be measured

The sky seems immeasurably large at night.

immeasurably
In an immeasurable manner or degree
immeasurably
in an immeasurable manner; immensely
immeasurably
emphasis You use immeasurably to emphasize the degree or extent of a process or quality. They have improved immeasurably since their arrival = infinitely
immeasurably
to an immeasurable degree; beyond measurement; "the war left him immeasurably fearful of what man can do to man
immeasurably
without bounds; "he is infinitely wealthy"
immeasurably
to an immeasurable degree; beyond measurement; "the war left him immeasurably fearful of what man can do to man"
immeasurable
Favoriten