imha

listen to the pronunciation of imha
Türkisch - Englisch
annihilation
extermination
destruction

People who dream of mass destruction think that society hasn't constructed anything worthwhile. - Kitlesel imha hayali kuran insanlar, toplumun faydalı bir şey üretmemiş olduğunu düşünüyor.

If you believe society hasn't made anything worthwhile, then you might believe also in mass destruction. - Toplumun faydalı bir şey yapmadığına inanıyorsan, o zaman ayrıca kitle imhaya inanabilirsin.

demolishment
deracination
demolition
extinction
destruction, eradication, annihilation yok etme, ortadan kaldırma
extirpation
{i} holocaust
decimation
disposal

Tom is a bomb disposal expert. - Tom bir bomba imha uzmanıdır.

The explosive ordnance disposal unit safely disposed of the unexploded bomb. - Patlayıcı madde imha ünitesi patlamamış bombayı güvenli bir şekilde imha etti.

imha etmek
destroy
imha etmek
annihilate
imha etme
disposal
imha edilmek
destruct
imha etmek
exterminate

It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies. - Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır.

imha ateş görevi
(Askeri) destructive fire mission
imha edilmiş
destroyed
imha etme
exterminating
imha etme
extirpate
imha etmek
smash
imha etmek
(Ticaret) abolishment
imha etmek
eradicate
imha etmek
wreck
imha etmek
obliterate
imha ateşi
annihilation fire
imha ateşi
annihilating fire
imha ateşi
(Askeri) counterpreparation fire
imha ateşi
mil . annihilation fire, counterpreparation
imha belgesi
(Ticaret) cremation certificate
imha boşluğu
(Askeri) demolition chamber
imha bölgesi
(Askeri) kill-zone
imha eden
extirpator
imha eden kimse
exterminator
imha edici
slashing
imha edici
exterminator
imha edilebilen
extinguishable
imha edilebilir
destructible
imha edilebilir
effaceable
imha edilecek evrak listesi
(Askeri) disposal list
imha et
(Askeri) destroy

The Germans planned to destroy the Royal Air Force and invade Britain. - Almanlar Kraliyet Hava Kuvvetlerini imha etmeyi ve İngiltere'yi işgal etmeyi planladılar.

The enemies destroyed the plant by bombing. - Düşmanlar tesisi bombalayarak imha ettiler.

imha etmek
to destroy, cause (someone, something) to cease to exist; to annihilate
imha etmek
to destroy, to eradicate, to exterminate, to annihilate, to obliterate yok etmek, ortadan kaldırmak
imha etmek
extirpate
imha etmek
dispose of
imha etmek
demolish
imha etmek
cut off
imha etmek
throw down
imha ihtimali
(Askeri) kill probability
imha kampları
(Politika, Siyaset) extermination camps
imha komandosu birliği
demolition squad
imha malzemesi
(Askeri) demolition material
imha prosedürü
(Askeri) disposal procedure
imha pususu
(Askeri) destruction ambush
imha çukuru
(Askeri) demolition chamber
kendi kendini imha etmek
destruct
kitle imha silahları
(Askeri) mass destruction weapons
kitle imha silahları
weaponry of mass destruction
kitle imha silahı
weapons of mass destruction
nihai imha
(Askeri) destroy
imha etmek
kill off
kitle imha
Mass destruction
acil imha
(Askeri) emergency disposal
bomba imha ekibi
bomb squad
evrak imha belgesi
(Ticaret) cremation certificate
evrak imha süre listesi
(Askeri) disposal schedule for record
hedefe ulaşmadan imha etmek
destruct
imha etmek
extinguish
insani mayın imha hareketi
(Askeri) humanitarian mine action
kitle imha silahı
(Hukuk) weapon of mass destruction
mayın imha sistemi (Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri (USN)); görev ihtiyaç be
(Askeri) mine neutralization system (USN); mission needs statement
üretileni imha etmek
(Hukuk) to dispose of the production
Türkisch - Türkisch
Ortadan kaldırma, yok etme
İMHA
(Osmanlı Dönemi) Bozmak, yok etmek, mahvetmek. Yıkmak. Zâil etmek
imha ateşi
Bir savaşta düşman ordusunu yok etmek amacıyla karadan, havadan ve denizden açılan ateş
imha etmek
Ortadan kaldırmak, yok etmek
imha
Favoriten