işlenmemiş

listen to the pronunciation of işlenmemiş
Türkisch - Englisch
unlaboured [Brit.]
uncultivated
rough
unreclaimed
untreated, raw; uncultivated
unworked
rude
virgin
(toprak) undeveloped
uncommitted
undressed
uncut
unfinished
crude
unbroken
raw

Let's look at the raw data. - İşlenmemiş veriye bakalım.

The ship is carrying raw cotton. - Gemi işlenmemiş pamuk taşıyor.

untilled
unlabored
unsorted
blank
coarse
untreated
unprocessed
unimproved
juvenile
{s} unlaboured
işlenmemiş (tarla)
unploughed
işlenmemiş altın
virgin gold
işlenmemiş durumda
in the rough
işlenmemiş elmas
rough diamond
işlenmemiş elmas
uncut diamond
işlenmemiş halde
in the raw
işlenmemiş metal parçası
slug
işlenmemiş yün
virgin wool
işlenmemiş özdek
raw material
işlenmemiş şey
rough
işle
{f} manipulated

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işle
function as

Some English adverbs function as adjectives. - Bazı İngilizce zarflar sıfat olarak işlevini yerine getirir.

işle
manipulate

Sami manipulated Layla to do his dirty work. - Sami, Leyla'yı kirli işlerini yapması için yönlendirdi.

işle
{f} process

This computer has a Pentium processor. - Bu bilgisayarın bir Pentium işlemcisi var.

We eat more processed food than natural food. - Doğal gıdalardan çok işlenmiş gıdalar yiyoruz.

işle
{f} cultivated

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

işle
cultivate

They say Zen cultivates our mind. - Zen'in aklımızı işlediğini söylüyorlar.

They cultivated the land. - Onlar toprağı işlediler.

işle
{f} processing

The customer is responsible for bank transfer processing fees. We thank you for your understanding. - Müşteri banka havalesi işlem ücretlerinden sorumludur. Anlayışınız için size teşekkür ederiz.

Two more food processing plants closed down this month. - Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı.

bebeğin işlenmemiş beyni
tabula rasa
işle
engrave
işle
till
işle
brocade
işle
engraving
işle
{f} handle

Tom can't handle this job on his own. - Tom tek başına bu işle başa çıkamaz.

Gunpowder needs to be handled very carefully. - Barut çok dikkatli şekilde işlenmeli.

işlenmemiş
Favoriten