hiçbir

listen to the pronunciation of hiçbir
Türkisch - Englisch
no
no, not any, neither
any

That won't change anything. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. - Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

neither
nary
hiçbir şey
nothing

That'll change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

She knows nothing about your family. - Aileniz hakkında hiçbir şey bilmiyor.

hiçbir şey
{i} anything

I can't promise anything, but I'll do my best. - Hiçbir şeye söz veremem fakat elimden geleni yapacağım.

You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great. - Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın.

hiçbir suretle
never
hiçbir zaman
never

Tom kept trying to call Mary, but she never answered her phone. - Tom Mary'yi aramak için uğraşmaya devam etti, ama o hiçbir zaman telefonuna cevap vermedi.

There never was a good war nor a bad peace. - İyi bir savaş, ne de kötü bir barış hiçbir zaman olmadı.

hiçbir biçimde
at all

It's not going to be a problem at all. - O hiçbir biçimde sorun olmayacak.

If it were not for the sun, we could not live at all. - Güneş olmasa hiçbir biçimde yaşayamayız.

hiçbir şekilde
at all

Tom doesn't look at all convinced. - Tom hiçbir şekilde ikna olmuş gibi görünmüyor.

I don't agree with your methods at all. - Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim.

hiçbir kere
any time
hiçbir suretle
in no way
hiçbir şarta bağlı kalmaksızın
without any conditions attached to
hiçbir devletin egemenliği altına girmemiş ülkeler
(Hukuk) territorium nullius
hiçbir devletin egemenliğinde olmayan ülkeler
(Hukuk) no-state's lands
hiçbir değişiklik yapmadan
as is
hiçbir engelle karşılaşmadan
without let or hindrance
hiçbir fikri olmamak
not to have a clue
hiçbir suretle
under no circumstances
hiçbir suretle
by no manner of means
hiçbir suretle
in no degree
hiçbir suretle
by no means
hiçbir surette
on no condition
hiçbir surette
(used with a negative verb) by no means whatsoever, in no way whatsoever
hiçbir surette
nowise
hiçbir yer
nowhere

You're going nowhere. - Hiçbir yere gitmiyorsun.

That place is in the middle of nowhere. - O yer hiçbir yerin ortasında değildir.

hiçbir yerde
(used with a negative verb) anywhere at all, in any place whatsoever; nowhere at all; anywhere; nowhere, in no place
hiçbir yerde
anywhere

You can't buy it anywhere but there. - Oradan başka hiçbir yerde onu alamazsın.

Tom didn't see Mary anywhere. - Tom Mary'yi hiçbir yerde görmedi.

hiçbir yerde
nowhere

Tom was nowhere to be found. - Tom bulunacak hiçbir yerdeydi.

Tom appeared from out of nowhere. - Tom hiçbir yerde dışarı çıkmadı.

hiçbir yerde/yere
nowhere
hiçbir yere
nowhere

This is going nowhere. - Bu hiçbir yere gitmiyor.

It will get you nowhere. - O seni hiçbir yere götürmez.

hiçbir zaman/vakit
(used with a negative verb) at no time whatever; never
hiçbir şekilde
in no way, by no means, not at any price, in/under no circumstances, not for the world, not on any account, on no account
hiçbir şey
(used with a negative verb) nothing at all; nothing
hiçbir şey görmedim
I haven't seen anything
hiçbir şeyden zevk almayan
blase
hiçbir şeyden çekinmemek
stop at nothing
hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak
leave nothing to accident
hiçbir şekilde
never
hiçbir zaman
none
hiçbir zaman
(deyim) when hell freezes over
hiçbir zaman
nevermore
hiçbir şekilde
anyhow
hiçbir şey
fuck all
hiçbir şey
(Argo) bugger all
hiçbir şey
next to nothing
hiçbir şey
nowt
hiçbir suretle
nowise
hiçbir suretle
nohow
hiçbir yere
to no place
hiçbir zaman
at no time
hiçbir şekilde
not for love nor money
hiçbir şekilde
on no account

He will on no account accept defeat. - O hiçbir şekilde yenilgiyi kabul etmeyecektir.

You must on no account do such a thing. - Hiçbir şekilde böyle bir şey yapmamalısın.

hiçbir şekilde
not on any account
hiçbir şekilde
under no circumstances
hiçbir şekilde
not at any price
hiçbir şekilde
by no manner of means
hiçbir şey
nix
hiçbir şey
damn all
Hiçbir zaman
not ever
hiç bir
didnt
hiçbir şekilde
in no manner
hiçbir şey
nothing whatsoever
hiçbir şey
no nothing
deklare edecek hiçbir şeyim yok
I have nothing to declare
deklare edecek hiçbir şeyim yok
nothing to declare
göre hiçbir şey
nothing to
hiçbir şekilde
in no wise
hiçbir şekilde
by no means

Nick is by no means satisfied with the reward. - Nic hiçbir şekilde ödülden memnun değil.

She is by no means angelic. - O hiçbir şekilde anjelik değildir.

hiçbir şekilde
in any shape or form
hiçbir şekilde
anywise
hiçbir şekilde
not in the least
hiçbir şey
sweet fanny
hiçbir şey
nothing at all

Tom saw nothing at all. - Tom hiçbir şey görmedi.

The room was so dark that we could see nothing at all. - Oda o kadar karanlıktı ki hiçbir şey göremedik.

hiçbir şey
naught
pasaportumu hiçbir yerde bulamıyorum
I can't find my passport anywhere
Türkisch - Türkisch
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık
Hiçbir zaman
ebediyen
Hiçbir zaman
(Osmanlı Dönemi) ASLA
Hiçbir şey
(Hukuk) NİS
Hiçbir şey
(Hukuk) NİHİL
hiçbir
Favoriten