eğlen

listen to the pronunciation of eğlen
Türkisch - Englisch
have fun

Did you have fun over the weekend? - Hafta sonunda eğlendin mi?

Tom doesn't know how to have fun. - Tom nasıl eğleneceğini bilmiyor.

{f} enjoying

It looks like Tom is enjoying himself. - Tom eğleniyor gibi görünüyor.

Tom looks like he's enjoying himself. - Tom eğleniyor gibi görünüyor.

{f} frolic
{f} revel

Most of the revellers are tourists. - Eğlenenlerin çoğu turist.

{f} jeer
make fun
{f} lark

Don't come to school to lark around. - Sadece eğlence için okula gelme.

{f} ridicule
had fun
skylark
eğlen
Favoriten