hayran

listen to the pronunciation of hayran
Türkisch - Englisch
admirer

I heard that you've got a secret admirer. - Gizli bir hayranın olduğunu duydum.

Mary received a note from a secret admirer. - Mary gizli bir hayranından bir not aldı.

fan

The stadium was flooded with baseball fans. - Stadyum beyzbol hayranlarının akınına uğradı.

I'm a fan of Tatoeba. - Tatoeba'nın bir hayranıyım.

enamoured
potty about
admiring

I cannot help admiring your new car. - Benim yeni arabana hayran olmamam elimde değil.

Tom was admiring my new car at the time the truck crashed into it. - Tom, kamyon yeni arabama çarptığı zaman ona hayran oluyordu.

wonder-struck
booster
filled with admiration
enthusiast

Tom is a member of a motor enthusiasts' club. - Tom motor hayranları kulübünün bir üyesidir.

Tom is a yoga enthusiast. - Tom bir yoga hayranı.

idolater
follower
hanger on
admirer, fan, lover, devotee; filled with admiration, potty about sb/sth
admirer; fan
lover
devotee
nut

Tom is nuts about squirrels. - Tom sincaplara hayran.

ecstatic
potty
wonderstruck
hayran bırakmak
impress

I really want to impress them. - Ben gerçekten onları hayran bırakmak istiyorum.

I really want to impress him. - Ben gerçekten onu hayran bırakmak istiyorum.

hayran olmak
admire

I couldn't help but admire Tom's perseverance. - Tom'un sabrına hayran olmaktan kendimi alamadım.

hayran eden
fascinating
hayran bırakmak
to strike with admiration, to charm, to impress
hayran eden
amazing
hayran kalmak
enthuse
hayran bir biçimde
ecstatically
hayran bırakmak
strike with admiration
hayran kalmak
hold in high esteem
hayran kalmak
be impressed
hayran kalmak
hold in esteem
hayran kalmak
be filled with admiration
hayran kalmak
hold-in-high-regard
hayran kalmak
to be filled with admiration
hayran kalmak
be struck with admiration
hayran kalmak
filled with admiration
hayran olmak
hold-in-high-regard
hayran olmak
hold in high esteem
hayran olmak
hold in esteem
hayran olunan
admired
hayran etmek
wow
hayran olma
become a fan
hayran bırakan
enthralling
hayran bırakan bir şekilde
admirably
hayran bırakmak
amaze
hayran bırakmak
charm
hayran bırakmak
fascinate
hayran bırakmak
enthuse
hayran bırakmak
ecstasize
hayran bırakmak
entrance
hayran eden
admirable
hayran eden
entrancing
hayran etmek
ensorcel
hayran hayran bakmak
admire
hayran kalmak
to be filled with admiration, to be fascinated
hayran kalmak
be amazed
hayran kalmak
be fascinated
hayran kalmak
admire
hayran kalmış
awestruck
hayran kalmış
awestricken
hayran kitlesi
following
hayran mektupları
fan club
hayran olarak
admiringly
hayran olmak
think the world of
hayran olmak
to admire
hayran olmak
rave about
hayran olmak
hero worship
hayran olmak
rave
hayran olmak/kalmak
1. to be filled with admiration (for). 2. to wonder at, marvel at
hayran olmuş
ensorceled
hayran olmuş
ensorcelled
hayran olmak
wonder
hayran kalmak
fascinated with

He fascinated with how things and people work.

hayranlar
fans
ateşli hayran
an ardent admirer
hayranlar
well wishers
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Takdirkârlığından dolayı şaşa kalmış. Çok takdir etmiş. Çok beğenmi
Birini beğenen, hayranlık duyan kimse
Çok beğenen, hayranlık duyan
Çok beğenen, hayranlık duyan (kimse): "El işi olmasına rağmen el değmeden yapılmış hissini veren bu nadide sanat eserine hayrandı."- C. Uçuk
hayran hayran
Hayran olarak, kendinden geçerek
Hayran olmak
(Osmanlı Dönemi) TEYH
hayran
Favoriten