hayat dolu

listen to the pronunciation of hayat dolu
Türkisch - Englisch
vivacious
vibrant
alive

The place was alive with creative young people. - Yer yaratıcı genç insanlarla hayat doluydu.

as fresh as daisy
lively, full of beans, full of life
full of life

He was a strong boy, full of life, before he was stricken with the plague. - O, vebaya kapılmadan önce güçlü bir çocuktu, hayat doluydu.

He is full of life even though he is very old. - O, çok yaşlı olsa bile hayat dolu.

lively

She is a lively girl. - O hayat dolu bir kız.

He is a lively young man. - O, hayat dolu bir genç adam.

genial
corky
quick
exuberant

Tom is exuberant, isn't he? - Tom hayat dolu, değil mi?

I was very exuberant. - Ben çok hayat doluydum.

dewy
alive and kicking
vital
animate
fresh
sprightly
vivid
animated
live

He is a lively young man. - O, hayat dolu bir genç adam.

She is a lively girl. - O hayat dolu bir kız.

full of beans
frolic
hayat dolu olmak
be full of life
hayat dolu olmak
full of beans
hayat dolu olmak
full of life
hayat dolu olmak
be full of beans
hayat dolu olma
corkiness
hayat dolu olmak
to be full of beans, to be full of life
Türkisch - Türkisch
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
hayat dolu
Favoriten