having a bad reputation; of bad report; notoriously vile; detestable

listen to the pronunciation of having a bad reputation; of bad report; notoriously vile; detestable
Englisch - Türkisch

Definition von having a bad reputation; of bad report; notoriously vile; detestable im Englisch Türkisch wörterbuch

infamous
{s} kötü şöhretli

2011 yılının en kötü şöhretli ifadesi Kebap cinayetleridir. - The most infamous expression for the year 2011 is Kebab murders.

Tom, hapiste iken, kötü şöhretli bir araba hırsızı olan John'la arkadaş oldu. - While in jail, Tom befriended John, an infamous car thief.

infamous
{s} adı kötüye çıkmış, (kötü bir şeyden dolayı) meşhur
infamous
alçak
infamous
iğrenç
infamous
(Kanun) haysiyetsiz
infamous
ayıp
infamous
rezil

2011 yılının en rezil ifadesi kebap cinayetleri'dir. - Year 2011's most infamous expression is Kebab murders.

infamous
infamously rezaletle
infamous
infamousness rezillik
infamous
kötü ün yapmış/rezil
infamous
rezilcesine
infamous
{s} utanç verici
infamous
{s} ayıp, çok çirkin
infamous
{s} berbat
infamous
{s} yüz kızartıcı
infamous
{s} adı çıkmış
infamous
(sıfat) adı çıkmış, kötü şöhretli, rezil, kepaze, berbat, utanç verici, yüz kızartıcı, yüz kızartıcı suç işlemiş
infamous
{s} kepaze
Englisch - Englisch
infamous

He was an infamous perjurer.

having a bad reputation; of bad report; notoriously vile; detestable
Favoriten