havalandırma

listen to the pronunciation of havalandırma
Türkisch - Englisch
{i} ventilation

This room has fine ventilation. - Bu odanın havalandırması iyi.

Do not block any ventilation openings. - Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın.

air conditioning
blower
ventilation, airing; air-conditioning
breather
aeration
fanner
airing
ventilating
vent

This room has fine ventilation. - Bu odanın havalandırması iyi.

Do not block any ventilation openings. - Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın.

(Askeri) aspiration
conditioning
draught
aerating
airshaft
havalandırma menfezi
Air inlet, air grating
havalandırma bacası
downcast
havalandırma borusu
aerating tube, breather pipe
havalandırma deliği
bleeder
havalandırma deliği
funnel
havalandırma deliği
vent hole
havalandırma galerisi
intake airway
havalandırma havuzu
aeration basin
havalandırma kanalı
air duct
havalandırma kapısı
air door
havalandırma kuyusu
ventilation shaft
havalandırma musluğu
air relief cock
havalandırma penceresi
ventipane
havalandırma subapı
PCV valve
havalandırma tertibatı
air conditioner
havalandırma tesisatı
air conditioner
havalandırmak
air condition
havalandırmak
cause to take off
havalandırmak
{f} vent
havalandırmak
vented
havalandırmak
aerate
havalandırmak
air

Tom opened the windows to air out the room. - Tom odayı havalandırmak için pencereleri açtı.

biyolojik havalandırma tankı
(Biyoloji) bioaeration tank
dizayn havalandırma yüzeyi
(Havacılık) design vent area
havalandırmak
to make (a bird) fly away
havalandırmak
(top) chip
havalandırmak
air-condition
havalandırmak
fan
havalandırmak
to make (someone) restless
havalandırmak
to cause (someone) to become frivolous and irresponsible
havalandırmak
de aerate
havalandırmak
to take (an aircraft) up into the air; to make (a kite) catch the wind
havalandırmak
to air, ventilate
havalandırmak
to air, to ventilate; to fly, to cause to take off
havalandırmak
ventilate
havalandırmak
weather
havalandırmak
give smth. an airing
havalandırmak
aircondition
havalandırmak
let some fresh air into
ikincil havalandırma
auxiliary ventilation
pozitif karter havalandırma
(Otomotiv) positive crankcase ventilation
primer havalandırma
continuous vent
spiral havalandırma
spiral aeration
suni havalandırma
artificial ventilation
tabii havalandırma
natural ventilation
tali havalandırma
auxiliary ventilation
yapay havalandırma
(Askeri) artificial aeration
yapay havalandırma
artificial ventilation
ısıtma, havalandırma ve klimalandırma
(Askeri) heating, ventilation, and air conditioning
Türkisch - Türkisch
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
Herhangi bir şeyi açık havada bir süre bırakma
aeraj
havalandırmak
Havalanmasını sağlamak
havalandırma
Favoriten