hatasız

listen to the pronunciation of hatasız
Türkisch - Englisch
correct

I believe Tom is correct. - Tom'un hatasız olduğuna inanıyorum.

The sentence is senseless, but correct. - Bu cümle saçma ama hatasız.

flawless, free of error
irreproachable
faultless, perfect, irreproachable
unblemished
impeccable

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

accurate

Tom is accurate at figures. - Tom rakamlarda hatasızdır.

(Bilgisayar) healthy
unerringly
perfect
foolproof
fool proof
exact
above reproach
aright
watertight
beyond reproach
unerring
faultless
inerrable
errorless
error free
error-free
bug free
indefectible
hata
fault

By other's faults wise men correct their own. - Akıllı insanlar başkalarının hatalarıyla kendi hatalarını düzeltirler.

He acknowledged his fault. - O, hatasını kabul etti.

hata
mistake

Don't be afraid to make mistakes when speaking English. - İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın.

Don't be afraid to make a mistake. - Hatalar yapmaktan korkmayın.

hata
error

Everybody laughed at his error. - Herkes onun hatasına güldü.

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

Hatasız kul olmaz
(Atasözü) Even the best steed sometimes stumbles
hatasız, kusursuz (olarak)
faultless, flawless (as)
Hatasız kul olmaz
Nobody is perfect
hatasız kul olmaz
homer sometimes nods
hatasız kul olmaz
(Atasözü) Nobody's perfect
hata
{i} wrong

To make mistakes is not always wrong. - Hatalar yapmak her zaman yanlış değildir.

This time, it looks like it is me who is wrong. - Bu defa hatalı olan benim gibi görünüyor.

hata
lapse
hata
flaw

Are you suggesting it's a design flaw? - Tasarım hatası olduğunu mu ima ediyorsun?

This plan has no flaws. - Bu planın hatası yok.

hata
defect

Why have you not inquired about the cause of the defect? - Neden hatanın nedenini sormadın?

hata
blemish
hata
stumble
hata
blooper
hata
(Bilgisayar) faults

You always excuse your faults by blaming others. - Diğerleri suçlayarak her zaman hatalarını mazur görüyorsun.

People often don't notice their own faults. - İnsanlar genellikle kendi hataları fark etmezler.

hata
demerit
hata
(Bilgisayar) fail

Tom always tries to blame someone else for his failures. - Tom hataları için her zaman başka birini suçlamaya çalışır.

You are to blame for the failure. - Hata için sen suçlanacaksın.

hata
{i} blunder
hata
faux pas
hata
misstate
hata
vitium
hata
slipup
hata
mistaking

Mistaking cadenza with decadence would be a great mistake. - Kadenzi dekadenzle yapmak büyük hata olurdu.

hata
(Askeri) shortcoming
hata
oversight
hata
(Bilgisayar) err

When did the error occur? - Hata ne zaman meydana geldi?

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

hata
glitch
hata
trip

He always tries to trip people up. - O her zaman insanların hatasını yakalar.

Be careful not to trip. - Hata yapmamak için dikkatli ol.

hata
boner
hata
inaccuracy
hata
false step
hata
bug

I didn't know that websites could have bugs. - Web sitelerinin hataları olabileceğini bilmiyordum.

We are working to fix this bug. - Bu hatayı düzeltmeye çalışıyoruz.

hata
impropriety
hata
delinquency
hata
boo boo
Hata
failure

He is to blame for the failure. - Hata için o suçlanacak.

You are to blame for the failure. - Hata için sen suçlanacaksın.

hata
bloomer
hata
malfunctioning
hata
corrigendum
hata
{i} failing

Human beings often lack insight into their own faults and failings. - İnsanoğlu çoğunlukla kendi hatalarına ve başarısızlıklarına karşı iç görüden yoksundur.

hata
erratum
hata
delinquent

What shall we do with this delinquent girl? - Bu hatalı kızla ne yapacağız?

hata
clinker
hata
{i} falsity
hata
mistake, error, failing, fault, defect
hata
{i} SLIP
hata
imperfection
hata
innaccuraccy
hata
mistake, error, fault
hata
fault, defect, flaw
hata
aberration
hata
fluff
hata
balk
hata
slip up
hata
baulk
hata
wrongfulness
hata
goof

You need to stop goofing around. - Etrafta hata yapmayı bırakmalısın.

hata
floater
hata
gaffe
hata
lapsus
hata
fallacy
hata
misprision
hata
inaccurate

The budget appears to be inaccurate and unrealistic. - Bütçe hatalı ve gerçek dışı görünüyor.

hata
booboo
kul kusursuz/hatasız olmaz
(Atasözü) Nobody's perfect./To err is human
Türkisch - Türkisch
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
HATA
(Osmanlı Dönemi) Kuzey Çin
hata
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
hata
Suç, günah, kusur
hata
İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı
hata
Yanlış, yanlışlık, yanılgı. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılma, yanılgı: "Ağzını topla, dedim, ama hatamı anladım."- B. Felek
hatâ
(Osmanlı Dönemi) kusur
hatasız
Favoriten