hard-working

listen to the pronunciation of hard-working
Englisch - Türkisch
çok çalışkan

Sami çok çalışkan bir bankacıydı. - Sami was a hard-working banker.

Sami çok çalışkan biri adamdı. - Sami was a very hard-working guy.

Çalışkan, azimli
Çalışkan

Sanırım Tom çalışkan. - I think Tom is hard-working.

Kunduzlar çalışkan hayvanlardır. - Beavers are hard-working animals.

hardworking
çalışkan

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

hard work
ağır iş

Ağır iş için teşekkürler. - Thanks for the hard work.

hardworking
çok çalışkan

Tom çok çalışkan değil. - Tom isn't very hardworking.

Tom çok çalışkan bir öğrencidir. - Tom is a very hardworking student.

hard work
sıkı çalışma

Ebeveynler çocuklarını dürüstlük ve sıkı çalışmanın önemi üzerine etkilemeye çalışıyorlar. - Parents try to impress upon their children the importance of honesty and hard work.

Jim başarısını sıkı çalışmaya bağlıyor. - Jim attributes his success to hard work.

hardworking
hamarat
hardworking
çok çalışan
hardworking
gayretli
hardworking
{s} ateş gibi
Englisch - Englisch
industrious, laborious, putting a lot of effort into one's work
If you describe someone as hard-working, you mean that they work very hard. He was hardworking and energetic. working with a lot of effort
laboursome
hard work
Something requiring lots of effort to do, either physical, mentally or emotionally; labor; toil
hardworking
Of a person, taking their work seriously and doing it well and rapidly
hard work
difficult work, labor that requires a lot of effort
Hard work
moil
hardworking
{s} diligent, industrious
hardworking
Of a person, taking her work seriously and doing it well and rapidly
hardworking
characterized by hard work and perseverance
hard-working

  Silbentrennung

  hard-work·ing

  Aussprache

  Videos

  ... do things exposed hard-working families ...
  ... I'm very, very disciplined and hard-working. ...

  Wort des Tages

  alfresco
Favoriten