characterized by hard work and perseverance

listen to the pronunciation of characterized by hard work and perseverance
Englisch - Türkisch

Definition von characterized by hard work and perseverance im Englisch Türkisch wörterbuch

hardworking
{s} çalışkan

Tom sınıftaki herhangi bir öğrenciden daha çalışkandır. - Tom is more hardworking than any other student in his class.

Bay Kondo, şirketindeki en çalışkandır. - Mr Kondo is the most hardworking in his company.

industrious
{s} çalışkan

O çalışkan bir adamdır. - He is an industrious man.

O gayretli ve çalışkandır. - He's industrious and hard working.

hardworking
çok çalışkan

Tom çok çalışkan değil. - Tom isn't very hardworking.

Tom çok çalışkan bir öğrencidir. - Tom is a very hardworking student.

industrious
{s} hamarat
industrious
{s} gayretli

O, gayretli olmadıkça yeni projesinde başarısız olabilir. - He might fail in his new project unless he is industrious.

O gayretli ve çalışkandır. - He's industrious and hard working.

tireless
yorulmak bilmeyen
hardworking
{s} gayretli
hardworking
{s} hamarat
hardworking
{s} çok çalışan
hardworking
{s} ateş gibi
industrious
industriouslyçalışkanlıkla
tireless
çok
tireless
{s} yorulmak bilmez (kimse)
tireless
faal tirelesslyyorulmadan tirelessness yorulmama
tireless
{s} yorulmak bilmez
Englisch - Englisch
industrious
untiring
tireless
hardworking
characterized by hard work and perseverance

  Silbentrennung

  char·ac·ter·ized by hard work and per·se·ver·ance

  Türkische aussprache

  kerıktırayzd bay härd wırk ınd pırsıvîrıns

  Aussprache

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈhärd ˈwərk ənd ˌpərsəˈvərəns/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈhɑːrd ˈwɜrk ənd ˌpɜrsəˈvɪrəns/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten