hakimiyet

listen to the pronunciation of hakimiyet
Türkisch - Englisch
dominance

The dominance of English is killing the European dialogue. - İngilizcenin hakimiyeti Avrupa diyaloğunu öldürüyor.

domination
dominion

In the sphere of thought, absurdity and perversity remain the masters of the world, and their dominion is suspended only for brief periods. - Düşünce alanında, saçmalık ve sapkınlık dünyanın ustaları olarak kalır, ve onların hakimiyeti ancak kısa süreler için askıya alınır.

Does mankind have dominion over animals and birds? - İnsanların hayvanlar ve kuşlar üzerinde hakimiyeti var mıdır?

(Hukuk) sovereignty, domination, mandate
imperium
command

My secretary has a good command of English. - Benim sekreterim iyi bir İngilizce hakimiyetine sahiptir.

She has a good command of French. - O, iyi bir Fransızca hakimiyetine sahip.

control
sovereignty
raj
domination, dominance, being dominant
sovereignty, domination, dominance, rule
sovereignty, domination, dominion
sway
mastery

The key to the so-called mastery of any language is bringing the words and grammar to life through context. - Sözde herhangi bir dilin hakimiyetinin anahtarı, kelimeleri ve dilbilgisini bağlama yoluyla hayata geçirmektir.

power
predominance
hakimiyet-i milliye
National Sovereignity
hakimiyet simgesi
fasces
hakimiyet kurmak
exert dominance
kendine hakimiyet
composure
hâkimiyet kurmak
domineer
kendi kendine hakimiyet
self-command
kendine hâkimiyet
self-control
Türkisch - Türkisch
Egemenlik: "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir."- Atatürk
Egemenlik
(Osmanlı Dönemi) hükmetme, emir altında bulundurma
hakimiyet
Favoriten