hakikatlı

listen to the pronunciation of hakikatlı
Türkisch - Englisch

Definition von hakikatlı im Türkisch Englisch wörterbuch

hakikatli
faithful, loyal, true
hakikatli
faithful, loyal, true, constant
hakikatli
constant
hakikatli
soothfast
hakikat
{i} Truth

You can't win against the truth. - Hakikat karşısında galip gelemezsin.

She succeeded in getting him to tell the truth. - Ona hakikati söyletmekte başarılı oldu.

hakikat
{i} fact
hakikat
really

Was he really boring? - O hakikaten sıkıcı mıydı?

This cellphone is really expensive. - Bu cep telefonu hakikaten pahalı.

hakikat
genuineness
hakikat
truly

I really, truly believe that. - Ben gerçekten, hakikaten ona inanıyorum.

It's a truly difficult problem to resolve. - Bu çözmek için hakikaten zor bir problem.

hakikat
substance
hakikat
right
hakikat
actuality
hakikat
gospel
hakikat
sooth
hakikat
{i} reality

Philosophy is the art of taking revenge on reality. - Felsefe, hakikatten intikam alma sanatıdır.

You should face up to the reality. - Hakikati metanetle karşılaman iktiza eder.

hakikat
veritas
hakikat
lowdown
hakikat
essence
hakikat
veritable
hakikat
reality, truth
hakikat
the true
hakikat
fact, truth, reality; really, truly
hakikat
really, truly
Türkisch - Türkisch

Definition von hakikatlı im Türkisch Türkisch wörterbuch

hakikatli
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
HAKİKAT
(Osmanlı Dönemi) (C.: Hakaik) Bir şeyin aslı ve esâsı. Mahiyeti. Gerçek. Doğru. Sahih. Künh. Sâbit ve vâki
HAKİKAT
(Osmanlı Dönemi) Edb: Bir kelime neyi anlatmak için konulmuş ise, bu kelimenin o mânada kullanılması; göz kelimesinin, aynı o bilinen uzuv mânasında kullanılması gibi. (Bak: Mahiyet, Mecaz)
HAKİKAT
(Osmanlı Dönemi) "Mecâz" karşılığı, esas olarak kullanılan kelime
HAKİKAT
(Osmanlı Dönemi) Kadirbilirlik. Sadâkat, doğruluk. Kâinat ve tabiat ve uluhiyet hakkında bütün teşbih ve mecazlardan âri ve zâhir olan gerçek
Hakikat
(Osmanlı Dönemi) GAVR
Hakikat
(Osmanlı Dönemi) AMİG
hakikat
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
hakikat
Gerçeklik
hakikat
Gerçekten; doğrusu
hakikatlı
Favoriten