grant, admit, be it so

listen to the pronunciation of grant, admit, be it so
Englisch - Türkisch

Definition von grant, admit, be it so im Englisch Türkisch wörterbuch

though
-diği halde, ise de; -e rağmen/karşın: Though they know he's a fool, they still like him. Aptal olduğunu bilmelerine rağmen onu
though
(bağlaç) gerçi, olduğu halde, karşın, rağmen, olsa da, sa bile
though
conj. gerçi
though
her ne kadar, her ne halde
though
karşın

Jim ile hiç karşılaşmamış olmama karşın, ben hemen onu ayırt ederim. - Though I had never met Jim, I could pick him out right away.

Kaybolma ihtimalimize karşın, yönleri yazmayı düşündüm. - We thought we would write out the directions, in case you got lost.

though
halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

Gelmek için söz verdiği halde Bay Smith henüz dönmedi. - Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.

though
-e karşın
though
-diği halde
though
ise de
though
güya
though
-e rağmen
though
-se bile
though
herşeye rağmen
though
yine de

O, kötü havaya rağmen yine de geldi. - He came even though the weather was bad.

Fakir olmasına rağmen, o yine de mutluydu. - Though he was poor, he was nonetheless happy.

though
karamazdan
though
gerçi

Fransızca öğrenmeye biraz ilgim var ama o zor değil mi? Hiç değil. İngilizceden 100 kat daha kolay! Gerçekten mi? Eh, en azından benim için öyle. Bunun nedeni senin ana dilin olması gerçi - I've got a bit of interest in learning French, but isn't it hard? Not at all. It's 100 times easier than English! Really? Well, at least to me it is. That's because you're native though

Sanırım Tom Fransızca konuşabilir. Hatalı olabilirim gerçi. - I think Tom can speak French. I could be wrong, though.

though
olsa da

Komşum olsa da onu iyi tanımıyordum. - Even though he is my neighbour, I did not know him well.

O diyette olsa da çikolatalı kek onu cezbetti. - The chocolate cake tempted her even though she was dieting.

though
rağmen

O zengin olmasına rağmen mutlu değil. - Though he is rich, he is not happy.

Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok. - Though they're twins, they don't have many interests in common.

Englisch - Englisch
{n} though
{n} tho
grant, admit, be it so
Favoriten