fulfil the requirements or expectations of

listen to the pronunciation of fulfil the requirements or expectations of
Englisch - Türkisch

Definition von fulfil the requirements or expectations of im Englisch Türkisch wörterbuch

fulfil
yerine getirmek

Ben sadece benim toplumsal yükümlülüklerimi yerine getirmek için partiye gittim. - I only went to the party to fulfill my societal obligations.

Sen benim emirlerimi yerine getirmek için buradasın. - You are here in order to fulfill my commands.

fulfill
{f} yerine getirmek, yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine getirmek
fulfil
gerekeni yapmak
fulfil
gerçekleştirmek

Sami fantezilerini Leyla ile gerçekleştirmek istiyordu. - Sami wanted to fulfill his fantasies with Layla.

Değişmez bir karar verdikten sonra, o, hayallerini gerçekleştirmek için planlar yapmaya başladı. - Having made an unwavering decision, he started to make plans to fulfill his dreams.

fulfil
yapmak
fulfil
tatmin etmek
fulfil
gereksinimlerini gidermek
fulfill
bkz.fulfil
fulfil
karşılamak
fulfil
f., İng., bak. fulfill
fulfil
tamamlamak
fulfil
uygulamak
fulfil
bitirmek
fulfil
gidermek

Uyku ihtiyacını gidermek yerine ihmal edenler, sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır. - Those who ignore rather than fulfill their need for sleep will soon encounter serious effects on their health.

fulfill
ing fil nail olmak
Englisch - Englisch
fulfil
satisfy
live up to
fulfill
fulfil the requirements or expectations of
Favoriten