photo

listen to the pronunciation of photo
Englisch - Türkisch
foto

Onlar bana çok sayıda güzel fotoğraflar gösterdiler. - They showed me a lot of beautiful photos.

Fotoğrafta elimi tutuyorsun. - You're holding my hand in the photo.

fotoğraf

Bu yeni bir fotoğraf mı? - Is this a recent photo?

Bu fotoğraflarda mükemmel görünüyorsun. - You look great in these photos.

resim

Bu resimler neden bu kadar önemli? - Why are these photos so important?

Resimlerinden birine yorum yapabilir miyim? - Can I comment on one of your photos?

fotoğraflı
fotoğrafı
photo op
Ünlülerin gazetecilere ve fotoğrafçılara resim çekmeleri için imkan vermesi
photo CD
fotoğraf yoğuntekeri
photo album
fotoğraf albümü
photo gallery
(Bilgisayar) fotoğraf galerisi
photo love story
fotoroman
photo romance
fotoroman
photo shooting
fotoğraf çekimi
photo finish
fotofiniş
photo library
fototek
photo offset
foto ofset
photo-polymer
fotopolimer
photo booth
Genellikle büyük kentlerde görülen, içine girip kendi fotoğrafınızı şipşak çekebileceğiniz, fotoğraf kabini
photo booth
fotoğraf kabini
photo cell
fotosel
photo copying machine
Fotoğraf fotokopi makinesi
photo credit
Fotoğraf kredi
photo document sensor
Fotoğraf belge sensör
photo flash
Fotoğraf flash
photo frame
fotoğraf çerçevesi
photo id
Fotoğraflı kimlik kartı
photo lab
fotoğraf stüdyosu
photo model
Fotoğraf model
photo offset printing
Fotoğraf ofset baskı
photo op
Fotoğraf op
photo optical storage
Fotoğraf optik depolama
photo recording
fotoğraf kaydetme
photo sensing mark
Fotoğraf algılama işareti
photo shoot
fotoğraf çekimi

Bugün Tom ile fotoğraf çekimi yapıyorum. - I'm doing a photo shoot with Tom today.

Fotoğraf çekimi eğlencelidir. - The photo shoot was fun.

photo stream
(Bilgisayar) Fotoğraf akışı
photo-eye
harekete duyarlı PLC
Photo Impact
Photoİmpact : Webmaster' lar banner yapmak için en iyi program burda
photo #
(Bilgisayar) fotoğraf numarası
photo CD
(photo compact disk) fotograf yoguntekeri
photo album wiz
(Bilgisayar) albüm sihirbazı
photo backing
(Sinema) dip fotoğrafı
photo camera
fotoğraf makinesi
photo cathode
(Nükleer Bilimler) ışıl eksi uç
photo cd filter
(Bilgisayar) photo cd süzgeci
photo cd image
(Bilgisayar) photo cd resmi
photo compact disk
fotograf yoguntekeri
photo conduction effect
(Bilgisayar,Teknik) fotoiletim etkisi
photo cyan
(Bilgisayar) foto camgöbeği
photo disintegration
(Nükleer Bilimler) ışıl parçalanma
photo dynamics
(Tıp) fotodinamfk
photo dysphoria
(Tıp) fotodisfori
photo elasticity
fotoelastikiye
photo electric effect
(Nükleer Bilimler) ışıl elektrik etki
photo electron
(Nükleer Bilimler) ışıl elektron
photo electrotype
fotoğraf ile yapılan klişe
photo finish
sonucu fotofiniş ile belirleme
photo fission
fotofizyon
photo halftone
(Bilgisayar) noktalı resim fotoğrafı
photo here
(Bilgisayar) fotoğraf yeri
photo identity card
fotoğraflı nüfus cüzdanı
photo identity card
resimli nüfus cüzdanı
photo interpretation
foto yorumu
photo interpretation
foto-yorumlama
photo interpretation key
(Askeri) FOTOĞRAF KIYMETLENDİRME ANAHTARI: Fotoğraf okuyuculara veya foto kıymetlendiricilere fotoğraf üzerinde görülen eşyanın tanınmasında yardımcı olan örnek diyagramlar, levhalar, cetveller, çizgiler ve foto takımları. Bak. "imagery interpretation key"
photo journalist
(Basın) foto muhabir
photo lab
(Fotoğrafçılık) fotoğraf laboratuvarı
photo location
(Bilgisayar) fotoğraf konumu
photo locations
(Bilgisayar) fotoğraf konumları
photo magenta
(Bilgisayar) foto eflatun
photo nadir
(Askeri) foto ayakucu
photo nadir
(Askeri) FOTOĞRAF NADİRİ, FOTO AYAKUCU: Fotoğraf makinesi merceğinin perspektif merkezinden geçen dikey hattın foto düzlemiyle kesiştiği nokta
photo nadir
(Askeri) fotoğraf nadiri
photo only
(Bilgisayar) yalnızca fotoğraf
photo template
fotoşablon
photo therapy
(Tıp) foto terapi
photo tray
(Bilgisayar) photo tepsi
photo well
iyi resim vermek
photo yellow
(Bilgisayar) foto sarı
photo-
foto-
photo-
‘işık' anlamına gelen, yunanca photos kelimesinden türetilmiş bir ön ek
photo/color
(Bilgisayar) fotoğraf/renkli
photo/letter
(Bilgisayar) foto/harf
take a photo
fotoğraf çekmek
nice photo
hoş resim
photos
fotolar

Bütün fotolar onun Twitter hesabına gönderildi. - All the photos were posted on her Twitter profile.

photos
fotoğraflar

Tom'un hobisi araba fotoğrafları toplamaktır. - Tom's hobby is collecting photos of cars.

Tom bütün akşamı ünlü kişlerin fotoğrafları için Web'i araştırmakla geçirdi. - Tom spent the whole evening searching the Web for photos of famous people.

aerial photo
hava fotoğrafı
air photo
tenek fotoğrafı
digital photo frame
Dijital fotoğraf çerçevesi
passport photo
Vesikalık fotoğraf
photos
fotoğrafın
photos
fotoğrafları
portrait photo
portre fotoğraf
take a photo
Bir şeyin fotoğrafını çekmek

Take a photo of the car.

advanced photo
(Bilgisayar) gelişmiş fotoğraf
air photo
(Askeri) HAVA FOTOĞRAFI: Bak. "aerial photograph"
air photo
hava fotoğrafı
black/photo
(Bilgisayar) siyah/fotoğraf
color/photo
(Bilgisayar) renkli/foto
hot photo interpretation report
(Askeri) olay yerinden gelen ilk fotoğrafları kıymetlendirme raporu
hot photo interpretation report
(Askeri) >: Bak. "joint Tactical Air Reconnaissance/Surveillance Mission Report"
initial photo interpretation report
(Askeri) İLK FOTOĞRAF YORUM KIYMETLENDİRME RAPORU: Müşterek Taktik Hava keşif/gözetleme görev raporunu takip eden, görevin yapılması nedeni olan özel ihtiyaçlara cevap olacak yeni görüntünün ilk okuma sonuçlarını sunan birinci aşama yorum raporu
initial photo interpretation report
(Askeri) ilk fotoğraf kıymetlendirme raporu
large photo
(Bilgisayar) büyük boy foto
medium photo
(Bilgisayar) orta boy foto
natural/photo
(Bilgisayar) doğal/foto
negative photo plane
(Askeri) FOTOĞRAF NEGATİFİ DÜZLEMİ: Fotoğraf basılırken negatiflerin konduğu düzlem
publish photo
fotoğraf yayınlamak
small photo
(Bilgisayar) küçük boy foto
standard photo
(Bilgisayar) standart boy foto
this photo camera is for my personal use
bu fotoğraf makinesi benim kişisel kullanımım için
web photo
(Bilgisayar) web fotoğrafı
Englisch - Englisch
A combining form from Gr
To take a photograph
pref. of light; of photography, photographic
{i} photograph, picture, snapshot
A contraction of Photograph
fw^s, fwto`s, light; as, photography, phototype, photometer
photograph

A photograph cannot explain the reasons. - A photograph can't explain the reasons.

A photograph can't explain the reasons. - A photograph cannot explain the reasons.

a picture of a person or scene in the form of a print or transparent slide; recorded by a camera on light-sensitive material
A photo is the same as a photograph. We must take a photo! I've got a photo of him on the wall. W2S2 photos a photograph photo of
photo artist
A person that uses photographic equipment to create art
photo cube
A cube-shaped frame holding different photographs on its different sides, often used to show several different members of a family, parts of a vacation, or a timeline of someone's life
photo essay
a series of photographs, sometimes with text, that narrates a story
photo finish
The finish of a race in which the leaders are so close together that the winner cannot be identified using the naked eye but is determined by means of a photograph
photo finish
Any competition with a very close outcome
photo finishing
All commercial aspects of the processing of photographs apart from simple developing and printing
photo op
a photo opportunity
photo opportunity
Any occasion in which a politician or other celebrity may be photographed to their advantage. Short form: photo op
photo ops
plural form of photo op
photo shoot
A session in which a photographer takes shots of an individual or group
photo shoots
plural form of photo shoot
photo-
light, electromagnetic radiation
photo-
photography
photo-degradation
Alternative spelling of photodegradation. (Degradation by means of radiant energy as light.)
photo-essay
Alternative spelling of photo essay
photo-offset
A method of offset printing that uses photomechanical plates
photo-realism
A very realistic style in art in which a painting or drawing is virtually indistinguishable from a photograph
photo-romance
A romantic story illustrated with sequential photographs in the style of a comic strip, published in magazines etc
photo op
A photo op (sometimes written as photo opp), short for photograph opportunity (photo opportunity), is an opportunity to take a memorable and effective photograph of a politician, a celebrity, or a notable event
photo opp
A photo op (sometimes written as photo op), short for photograph opportunity (photo opportunity), is an opportunity to take a memorable and effective photograph of a politician, a celebrity, or a notable event
photo booth
A very small room that you sit in to have your photograph taken by a machine
photo manipulation
(Bilgisayar) Photo manipulation is the application of image editing techniques to photographs in order to create an illusion or deception (in contrast to mere enhancement or correction), through analog or digital means. Its uses, cultural impact, and ethical concerns have made it a subject of interest beyond the technical process and skills involved
Photo CD
optical disk which includes a set of graphical pictures
Photo-Realism
Late 20th-century painting style based on photography, in which realistic scenes are rendered in meticulous detail. An offshoot of Pop art, it became a trend in U.S. painting in the 1970s among artists fascinated by camera images. Though photographs had been used by 19th-century painters such as Eugène Delacroix as substitutes for reality, the Photo-Realists relied on the photograph itself, replicating it in large-scale detail as the reality on which to base an acrylic painting. Its subjects often included reflecting surfaces (chrome-plated diners, motorcycles, glass-fronted buildings, etc.). Its awesome technical precision, brilliant colour schemes, and visual complexity earned the style wide popularity. Its most notable practitioners were Chuck Close, Don Eddy, Richard Estes, and Audrey Flack
Photo-Secession
Group of U.S. photographers influenced by the Pictorialist movement. Founded in 1902 by Alfred Stieglitz, the Photo-Secession sought recognition of photography as an art to be judged on its own terms. It was akin to such groups as the Linked Ring in London, and its name reflected that of the Sezession movement in Austria and Germany. The group regularly showed its work at the Little Galleries of the Photo-Secession, also known as "291" (its address on Fifth Avenue in New York City), a gallery run by Stieglitz. While Stieglitz did not believe in retouching or manipulating negatives or prints, others of the group, such as Edward Steichen, were adherents of the impressionistic soft-focus school and the new techniques. By 1910 many members of the group left due to different aesthetic visions. The record of the Photo-Secession is contained in the quarterly Camera Work (1903-17)
photo album
book used to hold preserve and display photographs
photo booth
a small structure in which you can sit to have photographs taken by a machine
photo credit
a note acknowledging the source of a published photograph
photo emission
emission of light
photo finish
in general, any very close finish; in particular, a finish of a race in which the contestants are so close together that the winner must be determined from a photograph taken at the instant of finishing
photo finish
the end of a race in which the leading runners finish so close together that a photograph of it has to be examined to decide which is the winner
photo finish
race that is so close that the victor can only be determined by examining a photograph; close finish
photo gallery
location where photographs are displayed for public viewing, location where photography exhibitions take place
photo lab
laboratory where film is developed
photo messaging
{i} picture messaging, system that allows digital pictures to be relayed from one mobile phone to another or to an e-mail address
photo op
period of time that famous people devote to journalists and television photographers
photo opportunity
If a politician or other public figure arranges a photo opportunity, they invite the newspapers and television to photograph them doing something which they think will interest or impress the public. A brief period reserved for the press to photograph the participants in a newsworthy event. a chance for someone such as a politician to be photographed for a newspaper in a way that will make them look good
photo opportunity
an occasion that lends itself to (or is deliberately arranged for) taking photographs that provide favorable publicity for those who are photographed
photo portfolio
{i} set of photos (pictures or drawings) bound in book form, set of photos placed loosely in a folder
photo shoot
{i} photo session, session in which a photographer takes multiple photos of a model
photo shoot
A photo shoot is an occasion when a photographer takes pictures, especially of models or famous people, to be used in a newspaper or magazine. a long day of interviews and photo-shoots. an occasion during which a professional photographer takes pictures of a fashion model or an actor for advertisements
photo-
Photo- is added to nouns and adjectives in order to form other nouns and adjectives which refer or relate to photography or photographic processes, or to light. an eight-day photo-trip to northern Greece. a photo-sensitive detector system
photo-finish
If the end of a race is a photo-finish, two or more of the competitors cross the finishing line so close together that a photograph of the finish has to be examined to decide who has won. He was just beaten in a photo-finish
photo-gravure
method of printing in which ink is absorbed in low-lying areas on the paper
photo-offset printing
a method of offset printing using photomechanical plates
air photo
Abbreviation of aerial photograph
air photo
Abbreviation of aerial photography
passport photo
a photograph of the size required for passports
passport photo
the identification photograph in a passport
Fuji Photo Film Co., Ltd.
{i} Fuji film, internationally acclaimed Japanese company that manufactures film and cameras and related accessories ( imaging, computer products and more)
air-photo reconnaissance
reconnaissance by aircraft in which aerial photographs are taken of particular areas
black-and-white photo
photograph which is produced using shades of black and white
cover photo
photograph which is on the cover of a publication
family photo
photograph containing all the members of a nuclear or extended family
passport photo
small photograph of the face, mini-portrait; picture glued onto a passport
photoed
past of photo
photoing
present participle of photo
photos
All photos must be small in size and compressed Large photos do not work on web sites as they take a long time to download when people are viewing the site Most people will not wait for a large photo to show up I mainly use JPG format
photos
the site contains a comprehensive set of product photographs Each of these can be saved by right-clicking on the image and selecting 'save image as ' Mac users should push control and then click on the image To print the image by itself right-click it, select 'view image' to isolate it then print
photos
plural of photo
photos
Buttons /Banners
Türkisch - Englisch

Definition von photo im Türkisch Englisch wörterbuch

photo cd resmi
(Bilgisayar) photo cd image
photo cd süzgeci
(Bilgisayar) photo cd filter
photo tepsi
(Bilgisayar) photo tray
photo
Favoriten