food

listen to the pronunciation of food
Englisch - Türkisch
gıda

Doğal gıdalardan çok işlenmiş gıdalar yiyoruz. - We eat more processed food than natural food.

Yurtdışı gıda ihracatları tarım dayanaklarından biridir. - Overseas food exports are one of the mainstays of agribusiness.

yiyecek

Yiyecekler ve battaniyeler mültecilere verildi. - Food and blankets were given to the refugees.

Mağdur kimselerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamalıyız. - We must provide food and clothes for the victims.

besin

Balık insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. - Fish is an important food source for people.

Besin yutulmadan önce çiğnemeli. - Food should be chewed before being swallowed.

yemek

Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir. - In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food.

Japon yemeklerini sever misin? - Do you like Japanese food?

(Tıp) aliment
manca
taam
nevale
{i} yem

Japon yemeklerini sever misin? - Do you like Japanese food?

İtalya'da yemekler harikaydı. - The food was great in Italy.

{i} yiyecekler

Yiyecekler ve battaniyeler mültecilere verildi. - Food and blankets were given to the refugees.

Tom Mary'ye ne tür yiyeceklerden hoşlandığını sordu. - Tom asked Mary what kind of food she liked.

gıda maddesi

Soja proteinlerle dolu hayvanlar için bir gıda maddesidir. - Soja is a food for animals that's full of proteins.

iaşe
(Denizbilim) besi

Balık insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. - Fish is an important food source for people.

Patatesle yenecek bazı iyi besinler nelerdir? - What are some good foods to eat with potatoes?

mama

Niçin köpeğim köpek maması yemeyecek? - Why won't my dog eat dog food?

Köpek mamasını köpeğime nasıl yediririm? - How do I get my dog to eat dog food?

gıdak
food intake
Besin alımı
food for thought
(deyim) dusunulecek sey,dusundurucu sey
food additive
gıda katkısı
food adviser
(Askeri) gıda müşaviri
food adviser
(Askeri) iaşe kontrol astsubayı
food aid
(Politika, Siyaset) gıda yardımı
food borne
gıda kaynaklı
food chain
(Gıda) gıda zinciri
food codex
gıda kodeksi
food control
gıda kontrol
food control
gıda denetimi
food courts
(Turizm) yemek alanları
food crisis
gıda krizi
food culture
yemek kültürü
food grade
(Gıda) gıdada kullanılabilir
food industry
gıda sanayi
food industry
gıda endüstrisi
food or drink
konsomasyon
food product
gıda ürünü
food production
(Gıda) gıda üretimi
food science
gıda bilimi
food sector
gıda sektörü
food service
yemek servisi
food service
(Askeri) iaşe hizmeti
food web
dokusu
food additive
gıda maddesi katkısı
food allergy
gıda allerjisi
food and beverage
yiyecek ve içecek
food card
yemek karnesi
food chain
beslenme zinciri
food elevator
yemek asansörü
food industry
gıda sanayisi
food industry
besin sanayisi
food plant
yiyecek olarak kullanılan bitki
food poisoning
besin zehirlenmesi
food poisoning
gıda zehirlenmesi

Tom bir zamanlar ucuz bir restoranda yemek yedi ve gıda zehirlenmesi oldu, bu yüzden artık nerede yemek yediği hakkında çok dikkatli. - Tom once ate at an cheap restaurant and got food poisoning, so now he is very careful about where he eats.

Hiç gıda zehirlenmesi geçirdin mi? - Have you ever gotten food poisoning?

food processor
mutfak robotu
food pyramid
beslenme piramidi
food stock
yemek stoğu
food tube
yemek borusu
food web
beslenme ağı
Food and Nutrition Board
Gıda ve Beslenme Kurulu
food and agricultural organization
gıda ve tarım örgütü
food and beverage
(Gıda sektörü) Yiyecek içecek
food and drug administration (usa)
Gıda ve İlaç İdaresi (usa)
food and mouth disease
şap hastalığı

foot and mouth disease = hoof and mouth disease.

food bank
gıda bankası
food chain
Besin zinciri

Yosunlar ve planktonlar besin zincirinin altındadır. - Algae and plankton are at the bottom of the food chain.

İnsanlar besin zincirinin üstünde değiller. Sonuçta, aslanlar insanları yiyor, ama insanlar aslanları yemiyor. - Humans are not at the top of the food chain. After all, lions eat people, but people don't eat lions.

food coloring
Gıda boyası/renklendiricisi
food colouring
Gıda boyama
food coupon
gıda kuponu
food court
Alış-veriş merkezlerinde küçük lokantaların ve hazır yiyecek satan dükkanların bulunduğu, insanların yemek yediği bölüm
food court
Alışveriş merkezlerinde yiyecek satan firmaların kümeleştiği yer veya kat
food courts
gıda kortu
food craving
Aşerme
food critic
Yemek eleştirmeni
food derived
den elde edilen yiyecekler
food drying
gıda kurutma
food hall
yemek salonu
food hygiene
Gıda hijyeni
food impaction
(Diş) Dişler arasına besin sıkışması

Food impaction can cause irrigation in gums.

food label
gıda etiketi
food names
yiyecek isimleri
food quality
gıda kalitesi
food safe
gıda güvenli
food security
Gıda güvenliği
food shop
gıda mağazası
food shortage
gıda sıkıntısı
food stamp
Yemek kuponu

Govermantal food stamp program working poorly.

food stamps
yemek markalarıyla
food stamps
yemek fişi
food stuff
gıda maddesi
food stuff
gıda maddeleri
food stuffs
gıda maddeleri
food supplement
gıda takviyesi
food to take away
başka yerde yenilmek üzere sıcak yemekleri paketlenmiş olarak satan dükkân
food tray
Plastiktem imal edilmiş, tek kullanımlık tabldot yemek tepsisi
food webs
gıda ağları
food writer
Yemek eleştirmeni (yazar)
food-borne
gıda kaynaklı
Food and Agricultural Organization
(Nükleer Bilimler) (FAO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
Food and Agriculture Organization (UN); foreign area officer
(Askeri) Birleşmiş Milletler (UN) Gıda ve Tarım Teşkilatı; yabancı bölge subayı
Food and Drug Administration
(Askeri) Gıda ve İlaç İdaresi
food additives
gıda katkı maddeleri
food adviser
(Askeri) İAŞE KONTROL ASTSUBAYI, GIDA MÜŞAVİRİ: Detaylı idare, planlama, koordinasyon, irtibat ve eğitim yolu ile iaşe hizmeti programının idaresinde komutanlara yardımcı olmak ve bu konuda teklifte bulunmak üzere bir müessese veya komutanlığa atanan subay, astsubay veya gedikli subay
food bridge
(Askeri) iz köprü
food card
yemek  karnesi
food category
(Bilgisayar) yiyecek kategorisi
food control
yiyecek maddelerinin kontrol altına alınması
food cost
(Gıda) gıda maliyeti
food department
gıda mağazası
food embargo
besin ambargosu
food engineer
gıda mühendisi
food fish
(Denizbilim) yemeklik balık
food gland
(Arılık) yutak bezleri
food gland
(Arılık) arı sütü bezleri
food handler
(Askeri) YEMEKHANE ERİ, PERSONELİ: Herhangi bir yemekhanede yiyecek içecek, servis vesaire ile ilgili işlerde daimi veya geçici olarak görevlendirilen personel. Her gün değişen mutfak görevlileri (daily kitchen police) bunlar arasında sayılmaz
food illness
(Gıda) gıda kaynaklı hastalık
food inspection
(Gıda) besin kontrolü
food market
(Ticaret) gıda piyasası
food mixers
(Tarım) gıda mikserleri
food mixture
(Denizbilim) yem karışımı
food packet
(Askeri) KUMANYA: Mutfak ve 1 nci sınıf yeniden ikmal araçları bulunmadığı zaman, yiyecek maddesi olarak, önceden pişirilmiş ve paketlenmiş hazır gıda maddeleri. Kumanyada tam bir rasyon bulunmaz
food packet
(Askeri) Kumanya
food prices
besin fiyatları
food relief
(Gıda) besin yardımı
food requirement
besin gereksinimi
food requirement
(Denizbilim) besin ihtiyacı
food safety
(Avrupa Birliği) gıda güvenliği
food service
(Askeri) İaşe
food service
(Askeri) İAŞE HİZMETİ: Kıtaların iaşesi için yapılan ve iaşe hizmeti programına dahil bulunan faaliyetler. Ayrıca bak. "food service program"
food service apprentice
(Askeri) İAŞE YAMAĞI: İaşe hizmeti meslek programına (food service career program) dahil bulunan işlerden birini öğrenmek üzere iaşe hizmeti meslek sahasına geçen, erat sınıfından, bir şahıs
food service specialist
(Askeri) İAŞE KONTROL UZMANI: İaşe hizmet programına nezarette ve program tatbikatında iaşe kontrol subayına yardım eden, erat sınıfına mensup şahıs. Buna "food service technician" da denir
food service supervisor
(Askeri) İAŞE KONTROL SUBAYI: Komutanlık dahilindeki bütün iaşe hizmeti faaliyetlerine nezaretten sorumlu karargah subayı
food service technician
(Askeri) İAŞE TEKNİSYENİ: Bak. "food service specialist"
food shortage
yiyecek kıtlığı
food sleeve
kalburlu plak
food source
(Gıda) gıda kaynağı
food stuff
yiyecek malzemesi
food stuffs
besin maddeleri
food supplier
(Ticaret) gıda tedarikçisi
food tax
(Ticaret) yiyecek maddesi vergisi
food tube
beslenme tüpü
food vacuole
(Biyoloji) besin kofulu
food borne
besin kaynaklı
food processing
(Gıda) besin işleme
food web
besin ağı
a food
bir gıda
foods
yiyecekler

Bir süre kızartılmış yiyeceklerden kaçının. - Avoid fried foods for a while.

Ben Spagettinin dünyadaki en muhteşem yiyeceklerden biri olduğunu düşünüyorum. - I consider spaghetti to be one of the greatest foods in the world.

Englisch - Englisch
Any substance that is or can be consumed by living organisms, especially by eating, in order to sustain life

The innkeeper brought them food and drink.

A foodstuff

This shop stocks many hundreds of different foods.

Anything intended to supply energy or nourishment of an entity or idea

That is food for thought.

{n} victuals, meat, provision for the mouth
WINE

Drinking wine aids digestion. - Wine helps digest food.

any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a source of nourishment; "food and drink"
Anything that instructs the intellect, excites the feelings, or molds habits of character; that which nourishes
Wine from muscat grapes
anything that provides mental stimulus for thinking
Hunting techniques are typically felid The stalk, the crouch and then the rush in to the kill Capture of small mammals is completed by using the claws of the front feet, with the killing bite being delivered with blade like canines to the neck of the prey This cat will also kill spiders, birds, insects and reptiles
Having no food shortages, even during the most difficult time of a very difficult year
what every living thing needs to get energy
Any substance, whether processed, semi processed or raw, which is intended for human consumption and includes drink, chewing gum and any substance which has been used in the manufacture, preparation or treatment of food, but does not include cosmetics or tobacco or substances only used as drugs"
Food is what people and animals eat. Enjoy your food. supplies of food and water. emergency food aid. frozen foods. see also convenience food, fast food, health food, junk food, wholefood
Food as defined in section 201(f) of the act and includes raw materials and ingredients [From §110 3(f)]
Any substance, whether processed, semi-processed or raw which is intended for human consumption, including drinks, chewing gum and any substance which has been used in the manufacture, preparation or treatment of "food" but excluding cosmetics, tobacco and substances used only as drugs
n makanan (makan) 2 n [cooking] masakan (masak)
a-haan
Glossary A-B - C-D - E-G - H-L M-P - Q-T - U-Z TCA 379 Catering Operations and Sales Professor Patti Shock
The response Mom usually gives in answer to the question "What's for dinner tonight?"
any substance that can be metabolized by an organism to give energy and build tissue anything that provides mental stimulus for thinking any solid substance (as opposed to liquid) that is used as a source of nourishment; "food and drink
any substance that can be metabolized by an organism to give energy and build tissue
What is fed upon; that which goes to support life by being received within, and assimilated by, the organism of an animal or a plant; nutriment; aliment; especially, what is eaten by animals for nourishment
If you give someone food for thought, you make them think carefully about something. Lord Fraser's speech offers much food for thought. Food and Agriculture Organization Food and Drug Administration food chain food poisoning food preservation World Food Programme
The response Mom usually gives in answer to the question "What's for dinner tonight?" See "SARCASM"
If you are off your food, you do not want to eat, usually because you are ill. It's not like you to be off your food
{i} substance which provides the body with nutrients, sustenance, nourishment
eating it - nourishing self, if food is available and you don't eat it, this could be refusing yourself the rewards of life (unless your on a diet and you have tempting dreams!)
The response Mom usually gives in answer to the question, "What's for dinner tonight?" See "SARCASM"
To supply with food
sustenance
cate
bellytimber
tucker
vittle
nosebag
eats

Tom says he only eats organic food. - Tom says that he only eats organic food.

Tom says that he only eats organic food. - Tom says he only eats organic food.

grub
scoff
pabulation
eatable
eatables
chow
scran
scrawn
food additive
Any non-food substance added to food in order to improve its flavour, appearance or shelf life
food additives
plural form of food additive
food baby
A large, protruding belly that appears after eating too much

Dishes are largely composed of lighter fare - such as smoked swordfish and salmon salad - much appreciated when you're still carrying a food baby from a previous meal.

food chain
The feeding relationships between species in a biotic community
food chain
a hierarchy

With my promotion this month I will continue my steady journey to the top of the food chain.

food colouring
Any substance added to food in order to change its colour
food colourings
plural form of food colouring
food coma
A state of lethargy and sleepiness that comes on shortly after eating a large or heavy meal
food comas
plural form of food coma
food court
A common area for dining, containing or surrounded by contiguous counters of multiple food vendors
food courts
plural form of food court
food crop
A crop raised for human consumption, such as wheat or rice

The potato is already the world's third most-important food crop after wheat and rice. Corn, which is widely planted, is mainly used for animal feed.

food crops
plural form of food crop
food desert
An area or region in which people experience geographical and/or financial problems in acquiring healthy food
food fight
A typically spontaneous and disorderly outbreak in which food is thrown for amusement, especially across a cafeteria room, as a form of chaotic collective behavior
food fights
plural form of food fight
food fishes
plural form of food fish
food for thought
Information or knowledge that is worthy of contemplation
food miles
A reference to the environmental impact of the global food trade, especially when transported by air
food pipe
The esophagus/oesophagus
food poisoning
Common term for any food-borne disease, such as salmonella, which causes diarrhea, nausea, fever and abdominal cramps
food preservative
Any substance added to a processed food in order to extend its shelf life
food preservatives
plural form of food preservative
food processor
A small kitchen appliance for chopping or pureeing food

To make nut roast, you have to blitz the nuts in a food processor.

food processors
plural form of food processor
food pyramid
A pyramid shaped diagram in layers, where each layer represents a group of animals that feeds on the layer below

The teacher reminded us to always start the food pyramid with the plants on the bottom.

food pyramid
Any pyramidal diagram giving advice on how to eat healthily, particularly those widely publicized by the united states government

The food pyramid surprised me by showing that we should eat lots of cheese.

food stamp
A stamp or similar paper document (e.g. coupon) issued to be exchanged in shops or storage facilities for food, or (by extension) for other essential provisions, notably in a rationing system or as a non-financial form of welfare benefit

The authorities claim they turned from unemployment checks to food stamps to avoid alcoholists wasting their families' allowances in pubs.

food stamps
plural form of food stamp
food stylist
A person who arranges food to make it appear attractive for advertisements
food stylists
plural form of food stylist
food supplement
Additional nutrients or other chemicals substances, augmenting those provided by normal diet
food supplements
plural form of food supplement
food vacuole
A vacuole in which phagocytized food is digested
food waste disposer
a machine, built into the waste tube of a domestic sink, that shreds unwanted food and flushes it away
food web
a diagram showing the organisms that eat other organisms in a particular ecosystem, predators being higher in the web than their prey
food-borne disease
A disease which is contracted from eating contaminated food
food coloring
A food coloring is any substance that is added to food to change its color. It is sometimes used in cooking
food court
A food court is generally an indoor plaza or common area within a facility that is contiguous with the counters of multiple food vendors and provides a common area for self-serve dining
food court
An area, such as a section of a mall or an alleyway, in which vendors sell food at stations about a common eating space
food critic
The terms food critic, food writer, and restaurant critic can all be used to describe a writer who analyses food or restaurants and then publishes the results of their findings. While these terms are not strictly synonymous they are often used interchangeably, at least in some circumstances. Those who share their opinions via food columns in newspapers and magazines are known as food columnists
food hygiene
The preservation and preparation of foods in a manner that ensures the food is safe for human consumption
food security
Food security is a situation in which people do not live in hunger or fear of starvation. World-wide around 852 million men, women and children are chronically hungry due to extreme poverty; while up to 2 billion people lack food security intermittently due to varying degrees of poverty. (source: FAO, 2003)
food web
(Çevre) (ecology) a community of organisms where there are several interrelated food chains, food cycle
food web
A complex of interrelated food chains in an ecological community. Also called food cycle
food writer
The terms food critic, food writer, and restaurant critic can all be used to describe a writer who analyses food or restaurants and then publishes the results of their findings. While these terms are not strictly synonymous they are often used interchangeably, at least in some circumstances. Those who share their opinions via food columns in newspapers and magazines are known as food columnists
Food and Agricultural Organization
{i} division of the United Nations which deals with food and agriculture, FAO
Food and Agriculture Organization
{i} U.N. agency which aims to improve the quality of nutrition all over the world
Food and Agriculture Organization
the full name of the FAO. UN agency whose purpose is to improve nutrition and eliminate hunger by coordinating the efforts of governments in agriculture, forestry, and fisheries. It also assists countries through research, training, development, and field missions, and it has helped with disaster and emergency relief. The FAO was established in 1945. Beginning in the 1960s, it concentrated on developing high-yield grain, eliminating protein deficiencies, supporting rural development, and encouraging agricultural exports. In the 1980s and '90s, the FAO emphasized strategies for sustainable agriculture and rural development that were economically feasible, environmentally sound, and technologically appropriate to the skill level of the host country. The organization, which has more than 180 members, is governed by the biennial FAO conference, in which each member country, as well as the European Union, is represented. Its headquarters are in Rome. See also World Food Programme
Food and Drug Administration
the full name of the FDA. Agency of the U.S. Department of Health and Human Services. Established in 1927, it inspects, tests, approves, and sets safety standards for foods and food additives, drugs, chemicals, cosmetics, and household and medical devices. It can prevent untested products from being sold and take legal action to halt the sale of undoubtedly harmful products or of products that involve a health or safety risk. Its authority is limited to interstate commerce; it cannot control prices nor directly regulate advertising except of prescription drugs and medical devices
Food and Rural Affairs Department for Environment
DEFRA a British government department that is responsible for things such as plans for new roads and buildings, the protection of the countryside and old buildings, and the quality of the air and water in the UK. It is now also responsible for government policy on farming and the countryside
food additive
a substance added to food that becomes part of that food or changes the properties of that food The food additive is usually added to the food during processing and/or packaging
food additive
Synthetic or natural chemical added to processed foods to reduce spoilage, to provide missing amino acids and vitamins, or to embellish flavor, color, and texture
food additive
Any substance which the intended use results in its becoming a component of the food
food additive
Any substance listed in Part B, Division 16 of the Food and Drug Regulations Generally, food additives are substances that, when added to food, can become part of the food or alter its characteristics, with the exception of mineral nutrients and vitamins (which are added to enhance the nutritional value of food), spices, seasonings, flavourings, agricultural chemicals, and substances added to the packaging material
food additive
an additive to food intended to improve its flavor or appearance or shelf-life
food additive
Substance added to food to increase its flavor, storage characteristics, color, aroma, nutritional content, or other qualities
food allergy
allergic reaction to a substance ingested in food
food allergy
{i} allergic reaction to food or a food ingredient
food and agriculture organization
the United Nations agency concerned with the international organization of food and agriculture
food and drink
things which are eaten and drunk; life, sustenance
food and drug administration
a federal agency in the Department of Health and Human Services established to regulate the release of new foods and health-related products
food bank
a place where food is contributed and made available to those in need; "they set up a food bank for the flood victims
food bank
a place that gives food to poor people
food basket
basket containing food or fruit (often given as a gift); average amount of food and supplies purchased by a family within a specific period of time, average monthly expenses
food cache
food in a secure or hidden storage place
food chain
the transfer of food energy from the source in plants through a series of animals, with repeated eating and being eaten Any one species is usually represented in several or many food chains
food chain
The transfer of energy in the form of food A typical food chain (although simplified for example) may be phytoplankton - zooplankton - omnivorous fish - carnivorous fish - man Energy is lost back into the environment from the food chain at every stage due to inefficiency of digestion, heat loss through metabolism and fossilisation (such as the formation of coal where the energy in the body is prevented from returning to the environment - until we humans dig it up and burn it!)
food chain
A series of nutritional steps that pass energy through an ecosystem through a series of organisms, starting with plants Organisms low on the food chain are eaten by the organism on the next level The chain ends with predators Pollutants that enter the food chain can pass up the chain, bioaccumulating in the tissues and organs of animals at the top of the chain
food chain
A chain of organisms, linked together because each is food for the next in line Energy passes from one level to the next All the food chains in an ecosystem are connected together in a complex food web
food chain
A sequence of organisms, each of which uses the next lower member of the sequence as a food source (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
food chain
a series of organisms in which each uses the next, usually the lower member of the series, as a food source
food chain
food web, pyramid-shaped structure illustrating the feeding order in nature wherein each organism feeds upon the next lowest creature, feeding relationships between predators and prey wherein animals and plants get food in an ecosystem; supermarket franchise
food chain
Movement of energy through the trophic levels of organisms In most ecosystems, this process begins with photosynthetic autotrophs (plants) and ends with carnivores and detritivores
food chain
The food chain is a series of living things which are linked to each other because each thing feeds on the one next to it in the series. The whole food chain is affected by the over use of chemicals in agriculture. all animals and plants considered as a group in which a plant is eaten by an insect or animal, which is then eaten by another animal and so on. Sequence of transfer of matter and energy from organism to organism in the form of food. These interconnected feeding relationships intertwine locally into a food web because most organisms consume or are consumed by more than one other type of organism. Plants and other photosynthetic organisms (such as phytoplankton), which convert solar energy to food, are the primary food source. In a predator chain, a plant-eating animal is eaten by a larger animal. In a parasite chain (see parasitism), a smaller organism consumes part of a larger host and may itself be parasitized by even smaller organisms. In a saprophytic chain, microorganisms live on dead organic matter. Because energy, in the form of heat, is lost at each step, or trophic level, chains do not normally encompass more than four or five trophic levels
food chain
The passage of energy (in the form of food) from producers to the organisms that feed upon them The number of links in a food chain varies (from producer to top predator), but seldom exceeds five Most communities contain food webs, i e , food chains that are interlinked
food chain
Transfers of matter and energy in the form of food between living organisms within an environment
food chain
(ecology) a community of organisms where each member is eaten in turn by another member
food chain
A sequence of organisms, each of which uses the next, lower member of the sequence as a food source Members of a chain are interdependent so that a disturbance to one species can disrupt the entire hierarchy
food chain
A sequence of organisms in which each uses the next, usually lower, member of the sequence as a food source
food chain
A series of plants or animals linked together by their food relationships or a specific nutrient and energy pathway see Food web Fauna Ref AC
food chain
A linear sequence of organisms that exist on successive trophic levels within a natural community, through which energy is transferred by feeding Primary producers capture energy from the environment (through photo- or chemosynthesis) and form the base of the food chain Energy is then passed to primary consumers (herbivores ) and on to secondary and tertiary consumers (carnivores and top carnivores) (e g phytoplankton ® zooplankton ® herring ® salmon ® killer whales) Once they die, these organisms are in turn consumed and their energy transferred to detrivores and decomposers
food chain
The transfer of food energy through a series of organisms, beginning with the consumption of green plants (producers) by herbivores (plant eaters), and later consumption of the herbivores by carnivores (meat eaters)
food chain
the pathway along which food is transferred from food producers to food consumers
food chain
A number of organisms forming a series through which energy is passed At the base of the chain (the producer, or first trophic level) there is always a green plant or other autotrophy that traps energy, almost always from light, and produces food substances, thereby making energy available for the other (consumer) levels Any natural community will have many interlinked food chains that make up a food web or food cycle
food chain
The relationship between plants and animals that shows who eats what Energy is transferred from one organism to another through the food chain
food chain
The way in which food passes through living systems - usually by organisms eating each other Many poisonous substances (pesticides, industrial by-products etc ) don't break down as they pass through the food chain, but accumulate until, near the top of the chain, they reach toxic concentrations
food chain
is a sequence of organisms through which energy is transferred from its ultimate source in a green plant; the predator-prey pathway in which organism eats the next link below and is eaten by the link above
food chain
linear scheme of feeding relationships, which unites members of a biological community The number of stages in a chain does not usually exceed five, and usually involve plants, herbivores and one or two successive sets of predators
food chain
A sequence of organisms in an ecosystem in which each member feeds on the member below it
food chain
- movement of energy and nutrients from one feeding group of organisms to another in a series that begins with plants and ends with carnivores, detrital feeders and decomposers
food chain
a series of plants and animals linked by their food relationships; for example: a plant, a plant-eating insect, and an insect-eating bat would form a simple food chain
food chain
Series of organisms, each eating or decomposing the preceding one A simple example of a food chain is one in which a red-tailed hawk eats an eastern phoebe, which has eaten a great number of insects that lived in streams, which have all eaten stream algae
food chain
A chain of organisms along which energy , in the form of food passes An organism feeds on the preceding link and is in turn prey for the suceeing link
food color
a digestible substance used to give color to food; "food color made from vegetable dyes"
food coloring
artificial colors that are added to certain manufactured food items
food company
a company that processes and sells food
food coupon
a food stamp
food court
An area, such as a section of a mall or an alleyway, in which vendors sell food at stations about a common eating space. the area in a shopping centre where there are many small restaurants
food court
{i} area in a shopping mall with many fast food booths and counters having a common public eating area
food engineer
expert in putting the scientific knowledge of food to practical use
food engineering
putting the scientific knowledge of food to practical use
food faddist
a person who adheres briefly to different diets
food fish
fish that is used for food
food fish
A fish that may be used as food for humans
food fish
any fish used for food by human beings
food for fishes
drowned
food for thought
anything that provides mental stimulus for thinking
food for thought
something to consider, issue to think about
food for worms
food that is eaten by worms; dead body, corpse
food grade
Refers to a grade of polyethylene resin that is "virgin material", meaning it has not been contaminated or reprocessed This material must be used when making food packaging to meet government standards
food grade
A product that is determined to be suitable for human consumption
food grade
(noun) An ink that qualifies under government regulations for use on food packaging or marking of food products themselves
food group
one of the groups that types of food are divided into, such as meat, vegetables, or milk products
food hamper
a hamper for packing and transporting food
food irradiation
Exposing food to high-energy rays (gamma rays, x-rays, or e-beams) in order to kill harmful bacteria, extend shelf life, or control insect pests It is sometimes referred to as cold pasteurization or electronic pasteurization
food irradiation
The process of exposing food to radiation (rays of energy)
food manufacturer
a person who manufactures food products
food mixer
A food mixer is a piece of electrical equipment that is used to mix food such as cake mixture
food poisoning
illness caused by eating food contaminated with pathogenic or toxic substances (characterized by vomiting and diarrhea)
food poisoning
illness caused by poisonous or contaminated food
food poisoning
If you get food poisoning, you become ill because you have eaten food that has gone bad. a stomach illness caused by eating food that contains harmful bacteria, so that you vomit. Acute gastrointestinal illness from eating foods containing toxins. These toxins may be poisons that occur naturally in plants and animals, chemical contaminants, or toxic products of microorganisms. Most cases are due to bacteria (including salmonella and staphylococcus) and their toxins (including botulism). Some strains of E. coli can cause severe illness. Chemical poisons include heavy metals (see mercury poisoning), either from food or leached out from cookware by acidic foods. Food additives may have a long-term cumulative toxic effect. See also fish poisoning; mushroom poisoning
food poisoning
Illness caused by the ingestion of food which has been contaminated with toxic micro-organisms, chemicals, poisons, or heavy metals
food poisoning
illness caused by bacteria in foods
food poisoning
a foodborne illness caused by toxins produced by pathogens
food preservation
Any method by which food is protected against spoilage by oxidation, bacteria, molds, and microorganisms. Traditional methods include dehydration, smoking, salting, controlled fermentation (including pickling), and candying; certain spices have also long been used as antiseptics and preservatives. Among the modern processes for food preservation are refrigeration (including freezing), canning, pasteurization, irradiation, and the addition of chemical preservatives
food processor
kitchen appliance which grinds and chops food
food processor
A food processor is a piece of electrical equipment that is used to mix, chop, or beat food, or to make it into a liquid. An appliance consisting of a container housing interchangeable rotating blades and used for preparing foods, as by shredding, slicing, chopping, or blending
food processor
a kitchen appliance with interchangeable blades; used for shredding or blending or chopping or slicing food
food product
a substance that can be used or prepared for use as food
food pyramid
(ecology) a hierarchy of food chains with the principle predator at the top; each level preys on the level below
food ration
fixed amount of food
food service
Detail Inventory Table category including: breakfast, condiments, cutlery, dessert, dishes, miscellaneous, serving, and storage
food service
A sub-function of the function non-instructional services Food services are activities that provide food to students and staff in a school or LEA These services include preparing and serving regular and incidental meals or snacks in connection with school activities as well as delivery of food to schools back to top
food service
The activities needed to provide food service to the campus community <04 06> Health Service - All the activities that promote the health and wellness of students and employees of the University <04 07>
food service
Those activities which have as their purpose the preparation and serving of regular and incidental meals, lunches, or snacks in connection with school activities
food service
(restaurant): a building or structure for the consumption of food or drink such as fast-food services, coffee shops, leisure dining, cafeterias, bars, and restaurants
food shop
delicatessen: a shop selling delicatessen (as salads or cooked meats)
food shortage
lack of food, famine
food stamp
In the United States, food stamps are official vouchers that are given to people with low incomes to be exchanged for food. A stamp or coupon, issued by the government to persons with low incomes, that can be redeemed for food at stores. food coupon an official piece of paper that the US government gives to poor people so they can buy food
food stylist
One who arranges food to be professionally photographed, as for a magazine
food value
The food value of a particular food is a measure of how good it is for you, based on its level of vitamins, minerals, or calories
food web
{i} food chain, pyramid-shaped structure illustrating the feeding order in nature wherein each organism feeds upon the next lowest creature, feeding relationships between predators and prey wherein animals and plants get food in an ecosystem
food web
A complex, interlocking series of individual food chains in an ecosystem
food web
The process of interconnected food chains (including plants, herbivores, and carnivores) that create a pathway that transfers energy throughout a biological community
food web
A complex pattern of interacting food chains
food web
(ecology) a community of organisms where there are several interrelated food chains
food web
A complex, interwoven series of food chains
food web
The structure of food flow through an ecosystem
food web
A diagram that represents the feeding relationships between organisms within an ecosystem Food webs generally consist of a series of interconnecting food chains and it is important to understand that they are representative diagrams -- only some of the many possible relationships can be sown in such a diagram and it is typical to include only one or two carnivores at the highest level
food web
food chains within an ecosystem are interrelated and interconnected to form a food web
food web
The complex intermeshing of individual food chains in an ecosystem
food web
The interconnected feeding relationships in an ecosystem These relationships can be complex; some organisms may feed on more than one trophic level, or changes may occur depending on a species' life history stages or the availability of food
food web
A model describing the organisms found in a food chain Food webs describe the complex patterns of energy flow in an ecosystem by modeling who consumes who
food web
Complex network of many interconnected food chains and feeding relationships
food web
The interlocking patterns of energy flow formed by various food chains in an ecosystem
food web
a food web consists of many food chains within an ecosystem
food web
complex network of feeding relationships in an ecosystem
food web
refers to a group of interrelated food chains in a particular community A food chain is a group of organisms interrelated by the fact that each member of the group feeds upon on the one below it and is in turn eaten by the organism above it in the chain
food web
Interconnected food chains in a community; an abstract representation of the various pathways of energy flow through populations in a community
food web
- How plants, predators and prey interact The interaction of all food chains found in an ecological community
food web
interrelated food chains of an ecosystem whereby energy, in the form of food, is passed from one living thing to another
food web
a combination of food chains
food web
A non-linear network of feeding between organisms that includes many food chains, and hence multiple organisms on each trophic level For example, both sharks and tuna eat herring, and sharks also eat tuna
food web
Diagram of the interconnections of nutrient flow through a food chain
food web
the whole group of interacting food chains in an ecological community
food web
is a group of interconnecting food chains
food web
An interlocking system of separate food chains in any (cave) community Fauna Ref AC
Foods
Del Monte Foods Co. General Foods Corp. Kraft Foods Inc
food for thought
pabulum
food for thought
something to think about
food grade
Considered safe for use in food by the Food and Drug Administration
food poisoning
ptomaine
food web
an interlocking pattern of food chains
foods
plural of food
food
Favoriten