emin olmayan

listen to the pronunciation of emin olmayan
Türkisch - Englisch
unsafe
unsure

A sure friend is seen in an unsure matter. - Bir emin arkadaş emin olmayan bir meselede görünür.

uncertain
unconvinced
emin ol
you bet
emin ol
make sure

Before that, we had better make sure of the fact. - Ondan önce, gerçekten emin olsak iyi olur.

You should make sure of it before you go. - Gitmeden önce ondan emin olmalısınız.

emin ol
be sure

How can you be sure your girlfriend isn't faking her orgasms? - Kız arkadaşının orgazm takliti yapmadığından nasıl emin olabilirsin?

Please be sure to let me know your new address soon. - Kısa sürede yeni adresini bana bildirdiğinden emin ol.

emin ol
be advised
emin ol
made sure of
emin ol
ensure
emin ol
make sure of

I'd like to make sure of the time. - Ben zamandan emin olmak istiyorum.

You should make sure of it before you go. - Gitmeden önce ondan emin olmalısınız.

emin ol
Believe me
emin olmayan
Favoriten