be advised

listen to the pronunciation of be advised
Englisch - Türkisch
emin olmak
emin ol
advised
{s} tedbirli
advised
tavsiye edilmiş
advised
tavsiye edilen
advised
tavsiye etti

Erken bir başlangıcı tavsiye etti. - He advised an early start.

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

be advise
tavsiye olmak
advised
{s} iyice düşünülmüş
advised
tavsiye et

Müzik öğretmenimiz bana Viyana'yı ziyaret etmemi tavsiye etti. - Our music teacher advised me to visit Vienna.

Erken bir başlangıcı tavsiye etti. - He advised an early start.

advised
{s} düşünceli
be advised
Favoriten