emin ol

listen to the pronunciation of emin ol
Türkisch - Englisch
you bet
be advised
made sure of
make sure

Before that, we had better make sure of the fact. - Ondan önce, gerçekten emin olsak iyi olur.

You should make sure of it before you go. - Gitmeden önce ondan emin olmalısınız.

make sure of

You should make sure of the fact without hesitation. - Tereddüt etmeden gerçekten emin olmalısın.

I'd like to make sure of the time. - Ben zamandan emin olmak istiyorum.

be sure

Please be sure to let me know your new address soon. - Kısa sürede yeni adresini bana bildirdiğinden emin ol.

Be sure to put out the light before you go out. - Dışarı çıkmadan önce ışığı söndürdüğünüzden emin olun.

ensure
Believe me
emin ol
Favoriten