devilry

listen to the pronunciation of devilry
Englisch - Türkisch
şeytanlık
zalimlik
gaddarlık
sihirbazlık
{i} kötülük
{i} huysuzluk
{i} yaramazlık
mischief
{i} haylazlık
mischief
{i} fesat
mischief
fenalık
deviltry
şeytanlık
mischief
yaramazlık

Küçük çocuk yalnız bırakıldığında yaramazlık etti. - The little boy got into mischief when he was left alone.

O çocuk yaramazlık doludur. - That child is full of mischief.

dare devilry
atılganlık
dare devilry
yiğitlik
dare devilry
gözüpeklik
deviltry
sihirbazlık
deviltry
kötülük
deviltry
devilry şeytanlık
deviltry
yaramazlık
deviltry
zalimlik
deviltry
haylazlık
mischief
{i} fesatçı
mischief
mis chiefmakerkavga -çıkaran veya fitnecilik eden kimse
mischief
{i} hasar
mischief
dili şeytan
mischief
{i} şeytanlık
mischief
get into mischief yaramazlık etmek
mischief
zararlı şey
mischief
haylazca hareket veya tavır
mischief
{i} zarar

Düşüncesiz konuşma büyük zarara neden olabilir. - Thoughtless speech may give rise to great mischief.

mischief
{i} haylaz kimse
mischief
keep out of mischief yaramazlık
devilry
Favoriten