denetlenen

listen to the pronunciation of denetlenen
Türkisch - Englisch
supervised
council
overseen
denetle
(Bilgisayar) control
denetle
(Bilgisayar) check in
denetle
(Bilgisayar) check for
denetle
{f} superintending
denetle
supervise

Tom was hired to supervise the production of Mary's music video. - Tom Mary'nin müzik video üretimini denetlemesi için işe alındı.

In her job, she supervises 30 employees. - İşinde, 30 çalışanı denetler.

denetle
superintend
denetle
{f} supervising

I want to talk to your supervising officer. - Denetleme memurunla konuşmak istiyorum.

Tom Jackson is the supervising producer. - Tom Jackson denetleyici yapımcıdır.

denetle
oversee

Tom is in charge of overseeing the entire project. - Tom tüm projeyi denetlemekten sorumlu.

denetle
oversaw
denetle
{f} overseen
denetle
Check
denetle
audit

The accounts have been audited. - Hesaplar denetlenmektedir.

denetle
inspect

A serviceman inspected our furnace. - Bir servis elemanı bizim fırını denetledi.

The general inspected the troops. - General birlikleri denetledi.

denetlenen
Favoriten