defended, sheltered

listen to the pronunciation of defended, sheltered
Englisch - Türkisch

Definition von defended, sheltered im Englisch Türkisch wörterbuch

protected
{s} korunmuş

Çocuklarımı yetiştireceğim böylece hurafeden korunmuş olacaklar. - I will raise my children so that they will be protected from superstition.

protected
{s} korumalı

Timsah korumalı bir türdür. - The crocodile is a protected species.

Tom Mary'yi korumalıydı. - Tom should've protected Mary.

protected
korunmak

Çiçekler havaya karşı korunmaktadır. - The flowers are protected against the weather.

protected
{f} koru

Astro çocuk ülkeyi tehlikeden korudu. - Iron Arm Atom protected the country from danger.

Çevreleyen tepeler kasabayı korudu. - The surrounding hills protected the town.

protected
korunan

Korunan alanlarda avcılık yasaktır. - In protected areas hunting is prohibited.

protected
{s} muhafazalı
protected
özel
protected
himaye edilen
protected
mahfuzdur
Englisch - Englisch
{s} protected
defended, sheltered
Favoriten