dürtü

listen to the pronunciation of dürtü
Türkisch - Englisch
drive

She has a low sex drive. - Onun düşük bir cinsel dürtüsü var.

A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive. - Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır.

stimulation
urge

Tom felt a sudden urge to leave the room. - Tom ani bir odayı terk etme dürtüsü hissetti.

I couldn't resist the urge to applaud. - Ben alkışlama dürtüsüne karşı koyamadım.

impulse

I felt an impulse to cry out loud. - Yüksek sesle bağırmak için bir dürtü hissettim.

Tom resisted the impulse to kiss Mary. - Tom Mary'yi öpme dürtüsüne direndi.

incentive
compulsion

He could not control his compulsion to kill. - O, öldürme dürtüsünü kontrol edemedi.

ginger
drive, motive, impulse, incentive
challenge
motivation
(Hukuk) impetus
motive
spur
psych. drive, compulsion, impulse
impulsion
motivate
spike
leverage
prod
provocation
dürtü etkisiyle
compulsively

You complain compulsively. - Sen dürtü etkisiyle şikayet ediyorsun.

Tom compulsively writes sentences every day. - Tom dürtü etkisiyle her gün cümleler yazar.

dürtü etkisiyle yapılan
compulsive
cinsel dürtü
sex drive

She has a low sex drive. - Onun düşük bir cinsel dürtüsü var.

A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive. - Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır.

birim dürtü
(Bilgisayar) dirac function
birim dürtü
unit impulse
sonlu dürtü yanıtı
(Bilgisayar,Teknik) finite impulse response
sonsuz dürtü yanıtı
(Bilgisayar,Teknik) infinite impulse response
cinsel dürtü
libido

My wife has no libido since she got pregnant. What can I do? - Hamile olduğundan beri karımın hiç cinsel dürtüsü yok. Ne yapabilirim?

cinsel dürtü
sexual urge
yaratıcı dürtü
creative urge
yetersiz dürtü kontrolü
(Tıp) weak impulse control
Türkisch - Türkisch
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
Fizyolojik veya ruhi dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim
Fizyolojik veya ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen içten gelen gerilim, muharrik
dürtü
Favoriten