dümen

listen to the pronunciation of dümen
Türkisch - Englisch
rudder

The rudder works to control the yaw of the plane. - Dümen, uçağın yalpalamasını kontrol etmeye yarar.

helm
wheel
trick

Tom enjoys playing tricks on me. - Tom benim üstümden dümen çevirmeyi sever.

slang come-on
rudder, helm; trick, swindle, cheat
cheat
dope
slang trick
(Konuşma Dili) control, administration
steering wheel
rig
cabal
swindle
steering
hanky-panky
{i} steer
ramp
dümen çevirmek
trick
dümen çevirmek
play tricks
dümen kullanma
steering
dümen neferi
soldier of rudder
dümen şaftı
(Denizcilik) Rudderstock
dümen anası
rudder post
dümen başı
rudder head
dümen dinlemek
(for a ship) to answer her helm
dümen dolabı
naut . rudder wheel, wheel
dümen dolabı
steering wheel
dümen dolabı
steering wheel, wheel
dümen dolabı
steering gear
dümen evi
housing for the rudder shaft
dümen evi
wheelhouse
dümen göstergesi
telltale
dümen halatları
wheel ropes
dümen kanadı
rudder blade
dümen kullanmak
coxswain
dümen kullanmak
cox
dümen kullanmak
conn
dümen kullanmak
steer
dümen kullanmak
con
dümen kullanmak
slang to be on one's guard, proceed carefully
dümen kırmak
1. to change directions, veer. 2. slang to be on one's guard, proceed carefully
dümen kırmak
to change course, to veer
dümen makinesi
steering engine
dümen neferi
(Konuşma Dili) the last or laziest (person)
dümen nöbeti
trick
dümen pedalı
rudder bar
dümen rüzgârı
wake
dümen suyu
track
dümen suyu
wash
dümen suyu
backwash
dümen suyu
dead water
dümen suyu
wake
dümen suyu
dead water, furrow, wake
dümen suyu the wake of
a ship
dümen suyundan gitmek
to follow in (someone's) wake
dümen suyundan gitmek
follow in smb.'s wake
dümen tutmak
to steer
dümen yapmak
slang to deceive, trick (someone)
dümen yekesi
tiller
dümen yekesi
naut . tiller
dümen yelpazesi
rudder blade
dümen yelpazesi
blade of a rudder
dümen zinciri
wheel chain
dümen çevirmek
to play tricks, to trick
dümen çevirmek
colloq . to play tricks
dümen çevirmek
be up to one's tricks
otomatik dümen
(Askeri) automatic pilot
dengeli dümen
balanced rudder
Türkisch - Türkisch
Yönetim, idare
Dalavere, hile
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
Dalavere, hile: "Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?"- O. Kemal
yönetim
dümen bedeni
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
dümen boğazı
Dümenin, dümen yelpazesinden yukarı kalan bölümü
dümen evi
Dümen boğazının geçmesi için kıç bodoslamasının üst ucuna ve teknenin kümbet olan bölümüne açılmış oval delik
dümen neferi
En geride olan, sonuncu, en tembel
dümen suyu
Gemi giderken arkasında bıraktığı köpüklü iz
dümen
Favoriten