contempt or disdain towards a despicable or unworthy person

listen to the pronunciation of contempt or disdain towards a despicable or unworthy person
Englisch - Türkisch

Definition von contempt or disdain towards a despicable or unworthy person im Englisch Türkisch wörterbuch

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Herkes Dan'ın küçümseyen tavrından bıktı. - Everybody is fed up with Dan's scornful attitude.

Tom birçok insanın sonradan görme insanları küçümsediğini Bay Ogawa'dan öğrendi. - Tom learnt from Mr Ogawa that many people have scorn for the nouveau riche.

scorn
{i} küçümseme

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
Englisch - Englisch
scorn
contempt or disdain towards a despicable or unworthy person

  Silbentrennung

  con·tempt or dis·dain to·wards a des·pi·ca·ble or un·wor·thy per·son

  Türkische aussprache

  kıntempt ır dîsdeyn tıwôrdz ı dîspîkıbıl ır ınwırdhi pırsın

  Aussprache

  /kənˈtempt ər dəsˈdān təˈwôrdz ə dəˈspəkəbəl ər ənˈwərᴛʜē ˈpərsən/ /kənˈtɛmpt ɜr dɪsˈdeɪn təˈwɔːrdz ə dɪˈspɪkəbəl ɜr ənˈwɜrðiː ˈpɜrsən/

  Wort des Tages

  geyser
Favoriten