come back to place where one has been before, or return to a previous activity

listen to the pronunciation of come back to place where one has been before, or return to a previous activity
Englisch - Türkisch

Definition von come back to place where one has been before, or return to a previous activity im Englisch Türkisch wörterbuch

come back
dönmek

Kısa sürede geri dönmek şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out only if you come back soon.

Ofisime geri dönmek istiyor musun? - Do you want to come back to my office?

get back
(Fiili Deyim ) geri dönmek

Boston'a geri dönmek zorundayım. - I have to get back to Boston.

Onu son kez aradığımda, bana İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi. - The last time I called her she told me that she wants to get back to Italy.

get back
dönmek

Tom işe geri dönmek zorunda. - Tom has to get back to work.

Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı. - Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work.

come back
aklına gelmek
come back
geri gel

Kısa sürede geri gelmen şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out as long as you come back soon.

Eğer geri gelmezsem, girişim muhtemelen başarısız olur. - If I don't come back, the venture will probably be unsuccessful.

come back
(Fiili Deyim ) geri dönmek

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We'll have to come back.

Bir daha asla buraya geri dönmek istemiyorum. - I don't want to come back here ever again.

come back
hatırına gelmek
get back
geri almak

Geri almaktan çok memnun oldum. - I was very glad to get back.

get back
geri dön

Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı. - Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work.

Keşke tekrar çocukluğuma geri dönsem. - I wish I'd get back to my childhood again.

get back
get öne's own back: öcünü almak
get back
get back to someone: yeniden bağlantı kurmak
get back
get öne's own back: (kd) öcünü almak
come back
karşılık vermek
come back
eski haline dönmek
come back
akla gelmek
come back
geri gelmek

Buraya geri gelmek istiyorum. - I want to come back here.

Dick, saat üçe kadar geri gelmek için söz verdi. - Dick promised to come back by three o'clock.

get back
(deyim) get back at someone öç almak. get back to someone yeniden bağlantı kurmak. get one's own back (kd) öcünü almak
Englisch - Englisch
come back
go back
get back
return
come back to place where one has been before, or return to a previous activity
Favoriten