cereyanlı

listen to the pronunciation of cereyanlı
Türkisch - Englisch
drafty

It's really drafty in here. - Burası gerçekten cereyanlı.

It's very drafty in here. - Burası çok cereyanlı.

draughty, drafty; live, plugged in
(Elektrik) plugged in, hot, live
plugged in
live
{s} draughty
cereyan
{i} flow
cereyanlı ray
live rail
cereyan
circulation
cereyan
draught

Shut the door! There is a draught here! - Kapıyı kapat! Burada bir hava cereyanı var!

cereyan
trend
cereyan
run
cereyan
fluxion
cereyan
flow; draught, draft; current; course of events; movement, tendency, trend
cereyan
1.flow
cereyan
draft, air movement
cereyan
current
cereyan
flux
cereyan
(Elektrik) current
cereyan
{i} draft

It's really drafty in here. - Burası gerçekten cereyanlı.

It's very drafty in here. - Burası çok cereyanlı.

cereyan
course
cereyan
tenor
cereyan
discharge
cereyan
movement, tendency, trend
cereyan
juice
cereyan
tide
en fazla cereyanlı
draftiest
Türkisch - Türkisch

Definition von cereyanlı im Türkisch Türkisch wörterbuch

CEREYANLI
Akımlı
CEREYANLI
Akıntılı
CEREYÂN
(Osmanlı Dönemi) Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma
CEREYÂN
(Osmanlı Dönemi) Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir
Cereyan
akım
Cereyan
(Osmanlı Dönemi) CİRYE
cereyan
(Osmanlı Dönemi) akım, hareket; bir fikir etrâfında toplanıp faaliyette bulunma
cereyan
Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket: "Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı."- C. Meriç
cereyan
Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
cereyan
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
cereyan
Bir şeyin gelişme, olma durumu
cereyan
Bir şeyin gelişme, olma durumu: "En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak."- R. H. Karay
cereyan
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı: "Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç'in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı."- E. E. Talu
cereyanlı
Favoriten