careful of the rights, claims, and feelings of others

listen to the pronunciation of careful of the rights, claims, and feelings of others
Englisch - Türkisch

Definition von careful of the rights, claims, and feelings of others im Englisch Türkisch wörterbuch

considerate
{s} düşünceli

Tom oldukça düşünceli. - Tom is quite considerate.

Herkes senin kadar düşünceli değil. - Not everyone is as considerate as you are.

considerate
hürmetkar

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

Onlar çok hürmetkardı. - They were very considerate.

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Doris herkesin hislerine karşı saygılı. - Doris is considerate of everybody's feelings.

Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil. - My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.

considerate
{s} nazik
Englisch - Englisch
considerate
careful of the rights, claims, and feelings of others
Favoriten