careful of the rights, claims, and feelings of others

listen to the pronunciation of careful of the rights, claims, and feelings of others
İngilizce - Türkçe

careful of the rights, claims, and feelings of others teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

considerate
{s} düşünceli

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

O, düşünceli bir babadır. - He is a considerate father.

considerate
hürmetkar

Tom hürmetkâr, değil mi? - Tom is considerate, isn't he?

Herkes senin kadar hürmetkar değil. - Not everyone is as considerate as you.

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın. - You were considerate not to disturb us.

considerate
{s} nazik
İngilizce - İngilizce
considerate
careful of the rights, claims, and feelings of others