borsacı

listen to the pronunciation of borsacı
Türkisch - Englisch
stockbroker

I'm Tom's stockbroker. - Ben Tom'un borsacısıyım.

Tom isn't your typical stockbroker. - Tom sizin tipik borsacınız değil.

Broker, stockbroker
speculator
broker
(Ticaret) stock broker
exchange broker
bull
stockjobber
exchange
borsa
stock market

He lost a fortune in the stock market. - O, borsada bir servet kaybetti.

In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter. - Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.

borsa
stock exchange

Communists don't believe in the stock exchange, which is really a big casino. - Koministler gerçekten büyük bir kumarhane olan borsaya inanmazlar.

The New York Stock Exchange closed for ten days. - New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.

borcunu ödemeyen borsacı
lame duck
borsa
money-market
borsa
(Ticaret) organized market
borsa
(Kanun) stock exhange
borsa
market

He made a killing by investing in the stock market. - Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı.

He lost a fortune in the stock market. - O, borsada bir servet kaybetti.

borsa
rialto
kara borsacı
black duck
borsa
(Hukuk) stock market exchange
borsa
bourse
borsa
share market
borsa
money market
borsa
stock exchange, exchange, market
borsa
{i} exchange

The New York Stock Exchange closed for ten days. - New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.

This company is listed on the New York Stock Exchange. - Bu şirket, New York Borsasında işlem görüyor.

borsa
change
Türkisch - Türkisch
Değerli kâğıt, para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse
BORSA
(Osmanlı Dönemi) (Ticarette) Vasıfları belli ölçülere uyan yani standartlaştırılabilen malların örnekleri üzerinden alım satımının yapıldığı devlet kontrolü altında teşkilâtlanmış pazar yeri
Borsa
(Hukuk) BROS
borsa
Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer: "Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla."- N. Cumalı
kara borsacı
Kara borsacılık yapan kimse
borsacı
Favoriten