boorish

listen to the pronunciation of boorish
Englisch - Türkisch
{s} ayı (Argo)
(deyim) dangıl dungul
hırbo
yontulmamış
kaba
hödük
{s} hoyrat
ayı
rude
{s} kaba saba
rude
{s} edepsiz

Onun edepsizliği tarafından şaşırdım. - I was taken aback by his rudeness.

rude
{s} haşin
rude
{s} terbiyesiz

Sen terbiyesizce sözümü kestiğinde ben bir şey söylemeye çalışıyordum. - I was trying to say something when you so rudely interrupted.

boor
hödük
rude
{s} kulağı tırmalayan
rude
bet işlenmemiş
rude
{s} gürbüz
boor
odun
boor
hırt
boor
görgüsüz kimse
boor
kaba
boor
(Ticaret) çıkar
boor
hoyrat
boor
(Ticaret) yarar
boor
beceriksiz
boor
balta
boor
kereste
rude
{s} cahil

O kaba, kibirli ve cahil. - He's rude, arrogant and ignorant.

rude
kaba davranmak

Tom sana karşı kaba davranmaktan pişmanlık duyduğunu söylüyor. - Tom says he regrets having been rude to you.

rude
{s} bet (ses)
boor
kaba/yontulmamış kimse
boor
ayı
boorishness
sığırlık
rude
kabataslak
rude
kabaca yapılmış
rude
ham
rude
doğal
rude
ilkel
boor
kaba kimse/ayı
boor
kaba adam
boor
hıyarağa
boor
{i} kaba ve görgüsüz kimse
boor
boorishnesskabalık
boor
{i} köylü
boor
{i} yontulmamış tip
boor
boorishlykaba bir şekilde
boor
{i} ayı (Argo)
boor
{i} kaba kimse
boor
boorishkaba
boorishly
z. kaba bir şekilde
boorishly
kaba bir şekilde
boorishness
{i} kabalık
boorishness
{i} ayılık (Argo)
boorishness
ayılık
boorishness
hıyarlık
rude
(sıfat) kaba, nezaketsiz, terbiyesiz, saygısız, edepsiz, kaba saba, vahşi (bölge), haşin, cahil, ilkel, gürbüz, sapasağlam, engebeli, tümsekli, hantal, beceriksiz, kabataslak, kabaca yapılmış, kulağı tırmalayan, bet (ses), işlenmemiş, ham
Englisch - Englisch
Behaving as a boor; rough in manners; rude; uncultured
rude
ill-mannered and coarse and contemptible in behavior or appearance; "was boorish and insensitive"; "the loutish manners of a bully"; "her stupid oafish husband"; "aristocratic contempt for the swinish multitude"
Boorish behaviour is rough, uneducated, and rude. their boorish rejection of the ageing movie star. = oafish
{s} loutish, coarse, ill-bred, uncivilized
Like a boor; clownish; uncultured; unmannerly
boor
A yokel, country bumpkin
boor
A Boer, white South African of Dutch or Huguenot descent
boor
A peasant
boor
An uncultured person
boorishness
The state or characteristic of being a boor or of being boorish; boorish behaviour

Unfortunately, there were moments of pure indulgence, drunken boorishness and rambling unintelligible poetry midway through the evening.

boor
{n} a clown, lout, countryfied, rough
boorishness
{n} clownishness, rusticity, rudeness
boor
{i} rude person, uncultured person
boor
A Dutch, German, or Russian peasant; esp
boor
disapproval If you refer to someone as a boor, you think their behaviour and attitudes are rough, uneducated, and rude. = oaf. a man who behaves in a very rude way (boer; BOER)
boor
a clownish or unrefined countryman
boor
A husbandman; a peasant; a rustic; esp
boor
a Dutch colonist in South Africa, Guiana, etc
boor
a boer
boor
a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
boor
A rude ill-bred person; one who is clownish in manners
boorishly
In a boorish manner; uncultured
boorishly
like a boor, "he behaved boorishly at the party
boorishly
piggishly, rudely, insensitively
boorishly
like a boor, "he behaved boorishly at the party"
boorishness
inelegance by virtue of being an uncouth boor
boorishness
boorish behaviour
boorishness
the manner of a rude or insensitive person
boorishness
{i} roughness, coarseness, piggishness
boorishness
inelegance by virtue of being an uncouth boor the manner of a rude or insensitive person
boorish
Favoriten