balta

listen to the pronunciation of balta
Türkisch - Türkisch
Kesme, yarma, yontma gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç: "Balta değmedik ağaç olmaz."- Atasözü
Kesme, yarma, yontma gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
Savaşta kullanılan bir tür silah
(Osmanlı Dönemi) MİHADDE
(Osmanlı Dönemi) BÜRT
baltu
baldu
teber
ay balta
Ağzı yarım daire biçiminde olan balta, teber
sapsız balta
Koruyucusu, dayanağı olmayan kimse
Türkisch - Englisch
axe

An axe in the house keeps the carpenter away. - Balta girmeyen eve marangoz girer.

Until now I've never used an axe. - Şimdiye kadar hiç balta kullanmadım.

ax
axe, ax, chopper, hatchet; bumpkin; hick; boor, lout
hatchet

At one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other. - Biz bir zamanlar düşmandık fakat baltayı gömdük ve şimdi birbirimizle dostane şartlardayız.

At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. - Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler.

chopper
broad axe
cleaver
harass
hick
boor
bill
bumpkin
lout
broadax
broadsword
poleaxe
balta girmemiş
virgin
balta ile kesmek
chop
balta değmemiş/girmemiş/görmemiş
never cut, untouched (forest, hair)
balta girmemiş orman
maiden forest
balta girmemiş orman
virgin forest
balta ile kesmek
hew down
balta ile kesmek
hew
balta ile kesmek
cut down with an axe
balta ile yontulmuş
unpolished, uncouth, rough
balta olmak
to pester, to keep on at, to harass
balta olmak
to pester, harass
deniz savaşlarında kullanılan balta
poleaxe
deniz savaşlarında kullanılan balta
poleax
işe balta ile girişmek
to set about doing something like a bull in a china shop
küçük balta
hatchet
kısa saplı balta
chopper
sapsız balta
person who has no backers or protectors
uzun saplı balta
poleax
uzun saplı balta
poleaxe
Italienisch - Englisch
overturn, thrust, push
Schwedisch - Englisch

Definition von balta im Schwedisch Englisch wörterbuch

BÄLTA
armor-clad
balta
Favoriten