beyinsiz

listen to the pronunciation of beyinsiz
Türkisch - Englisch
stupid
(sheep or lamb's head) without brains
dimwitted
brainless

What a brainless numpty. - Ne beyinsiz bir aptal!

Starfish are brainless creatures. - Denizyıldızları beyinsiz yaratıklardır.

rattle pated
addle-brain
rattleheaded
rattlebrained
addle-pate
pinhead
(Konuşma Dili) brainless, stupid
brainless, stupid
dim witted
nitwit
addlebrained
addle brain
addle pate
giddy
addle headed
beyin
{i} brain

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

beyin
{i} mastermind
beyin
gray matter
beyin
head
beyin
(Otomotiv) electronic control unit
beyin
bean
beyin
mind

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

beyin
of brain
beyin
braın
beyin
sensorium; brains
beyin
mind; brains, intelligence
beyin
cerebrum
beyin
encephalic
beyin
grey matter; mastermind
beyin
intelligence; gray matter
beyin
cerebral
beyin
brain; cerebrum; mind, brain, brains; cerebral
beyin
pertaining to the brain
beyin
beyni
beyin
{i} intelligence
beyin
skull
beyin
{i} sensorium
beyin
{i} loaf
beyin
{i} brains

Tom and Mary did some brainstorming. - Tom ve Mary biraz beyin fırtınası yaptı.

I was up all night brainstorming. - Bütün gece beyin fırtınası yaparak ayaktaydım.

beyin
pate
beyin
(Anatomi) encephalon
beyin
grey matter
Türkisch - Türkisch
Akılsız, düşüncesiz
Beyni olmayan
Akılsız, düşüncesiz: "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı."- Ö. Seyfettin
BEYİN
(Osmanlı Dönemi) t. Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkezin vazifesini yapamaması hâlinde diğer yarım küre o vazifeyi yapmağa devam etmek ve ârızayı telâfi etmek özelliğinde yaratılmıştır. Meselâ: Bir yarım küredeki görme merkezi bozulsa insan kör olmaz. Diğer yarı
Beyin
(Osmanlı Dönemi) MAGZ
Beyin
dimağ
beyin
Akıl, zihin, idrak, anlak
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse
beyin
Muhakeme, usa vurma
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse: "Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir."- H. Taner
beyin
Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ
beyinsiz
Favoriten