beyinsiz

listen to the pronunciation of beyinsiz
Türkçe - İngilizce
stupid
brainless

Starfish are brainless creatures. - Denizyıldızları beyinsiz yaratıklardır.

What a brainless numpty. - Ne beyinsiz bir aptal!

pinhead
rattle pated
dimwitted
(sheep or lamb's head) without brains
rattlebrained
addle-pate
addle-brain
(Konuşma Dili) brainless, stupid
rattleheaded
brainless, stupid
nitwit
dim witted
addlebrained
addle pate
giddy
addle headed
addle brain
beyin
{i} brain

Tom and Mary did some brainstorming. - Tom ve Mary biraz beyin fırtınası yaptı.

If a brain can do it, a computer can do it. - Bir beyin onu yapabiliyorsa, bir bilgisayar onu yapabilir.

beyin
{i} mastermind
beyin
gray matter
beyin
(Otomotiv) electronic control unit
beyin
head
beyin
bean
beyin
mind

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

beyin
braın
beyin
of brain
beyin
grey matter
beyin
{i} cerebrum
beyin
(Anatomi) encephalon
beyin
{s} encephalic
beyin
sensorium; brains
beyin
{s} cerebral
beyin
brain; cerebrum; mind, brain, brains; cerebral
beyin
pate
beyin
grey matter; mastermind
beyin
intelligence; gray matter
beyin
{i} loaf
beyin
pertaining to the brain
beyin
beyni
beyin
{i} brains

What if we all are brains in vats and every sensory perception is illusionary? - Ya hepimiz fıçılardaki beyinlersek ve bütün duyusal algılar yanılsamaysa?

I was up all night brainstorming. - Bütün gece beyin fırtınası yaparak ayaktaydım.

beyin
mind; brains, intelligence
beyin
{i} sensorium
beyin
skull
beyin
{i} intelligence
Türkçe - Türkçe
Akılsız, düşüncesiz
Beyni olmayan
Akılsız, düşüncesiz: "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı."- Ö. Seyfettin
BEYİN
(Osmanlı Dönemi) t. Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkezin vazifesini yapamaması hâlinde diğer yarım küre o vazifeyi yapmağa devam etmek ve ârızayı telâfi etmek özelliğinde yaratılmıştır. Meselâ: Bir yarım küredeki görme merkezi bozulsa insan kör olmaz. Diğer yarı
Beyin
(Osmanlı Dönemi) MAGZ
Beyin
dimağ
beyin
Akıl, zihin, idrak, anlak
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse
beyin
Muhakeme, usa vurma
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse: "Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir."- H. Taner
beyin
Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ
beyinsiz