beyinsiz

listen to the pronunciation of beyinsiz
Türkçe - İngilizce
stupid
(sheep or lamb's head) without brains
dimwitted
brainless

Barbara is a brainless bimbo. - Barbara beyinsiz bir sürtük.

What a brainless numpty. - Ne beyinsiz bir aptal!

rattle pated
addle-brain
rattleheaded
rattlebrained
addle-pate
pinhead
(Konuşma Dili) brainless, stupid
brainless, stupid
dim witted
nitwit
addlebrained
addle brain
addle pate
giddy
addle headed
beyin
{i} brain

If a brain can do it, a computer can do it. - Bir beyin onu yapabiliyorsa, bir bilgisayar onu yapabilir.

All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes. - Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

beyin
{i} mastermind
beyin
gray matter
beyin
head
beyin
(Otomotiv) electronic control unit
beyin
bean
beyin
mind

The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy. - Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir.

beyin
of brain
beyin
braın
beyin
sensorium; brains
beyin
mind; brains, intelligence
beyin
cerebrum
beyin
encephalic
beyin
grey matter; mastermind
beyin
intelligence; gray matter
beyin
cerebral
beyin
brain; cerebrum; mind, brain, brains; cerebral
beyin
pertaining to the brain
beyin
beyni
beyin
{i} intelligence
beyin
skull
beyin
{i} sensorium
beyin
{i} loaf
beyin
{i} brains

Tom played the role of devil's advocate at the brainstorming meeting. - Tom, beyin fırtınası toplantısında şeytanın avukatı rolünü oynadı.

He is one of the best brains in our country. - Kendisi ülkemizin en iyi beyinlerinden biridir.

beyin
pate
beyin
(Anatomi) encephalon
beyin
grey matter
Türkçe - Türkçe
Akılsız, düşüncesiz
Beyni olmayan
Akılsız, düşüncesiz: "Beyinsizler hep bir katliam düşünüyorlardı."- Ö. Seyfettin
BEYİN
(Osmanlı Dönemi) t. Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak yaratılmıştır. Yarım kürelerden birinde bir arıza sebebiyle bu merkezin vazifesini yapamaması hâlinde diğer yarım küre o vazifeyi yapmağa devam etmek ve ârızayı telâfi etmek özelliğinde yaratılmıştır. Meselâ: Bir yarım küredeki görme merkezi bozulsa insan kör olmaz. Diğer yarı
Beyin
(Osmanlı Dönemi) MAGZ
Beyin
dimağ
beyin
Akıl, zihin, idrak, anlak
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse
beyin
Muhakeme, usa vurma
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
beyin
Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse: "Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir."- H. Taner
beyin
Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse
beyin
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ
beyinsiz