being behind, or in the hindmost part; hindmost; as, the rear rank of a company

listen to the pronunciation of being behind, or in the hindmost part; hindmost; as, the rear rank of a company
Englisch - Türkisch

Definition von being behind, or in the hindmost part; hindmost; as, the rear rank of a company im Englisch Türkisch wörterbuch

rear
{f} yetiştirmek

Annem bizi yetiştirmek için çok çalıştı. - My mother worked hard in order to rear us.

rear
gerideki
rear
(Arılık) üretme
rear
kaldırmak
rear
dikmek
rear
geri

Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar. - Tom always looks in the rearview mirror before he backs up.

rear
şahlanmak
rear
yukarı kaldırmak
rear
popo
rear
en geri saf
rear
{i} geri plân
rear
(isim) arka, geri, arka taraf, ters taraf, geri plân, kıç, popo, tuvalet
rear
{i} kıç
rear
(fiil) yetiştirmek, büyütmek, kaldırmak, yukarı kaldırmak, dikmek, inşa etmek, şahlanmak, yükseltmek
rear
{i} ters taraf
rear
dümdar
rear
{s} arkadaki
rear
(sıfat) arka, geri, arkadaki, art
Englisch - Englisch
rear
being behind, or in the hindmost part; hindmost; as, the rear rank of a company

    Silbentrennung

    be·ing behind, or in the hind·most part; hindmost; as, the rear Rank of a com·pa·ny

    Aussprache

    Wort des Tages

    blimp
Favoriten