at the same time, in union

listen to the pronunciation of at the same time, in union
Englisch - Türkisch

Definition von at the same time, in union im Englisch Türkisch wörterbuch

simultaneously
eş zamanlı
simultaneously
eşzamanlı bir şekilde
simultaneously
aynı anda

Birkaç dilde bir kitap yazıyorum ve aynı anda Tatoeba'nın ekranlarında dünyanın dört bir yanına yayınlıyorum. - I am writing a book in several languages, and I simultaneously publish it on Tatoeba's screens all over the world.

Tom ve Mary aynı anda cevapladı. - Tom and Mary answered simultaneously.

simultaneously
aynı zamanda

O bir bilim adamı ve aynı zamanda bir müzisyen. - He is a scholar and a musician simultaneously.

simultaneously
birlikte
simultaneously
hep beraber
simultaneously
es zamanlı
simultaneously
(zarf) aynı anda
Englisch - Englisch
{a} simultaneously
at the same time, in union
Favoriten