at sea

listen to the pronunciation of at sea
Englisch - Türkisch
kafası karışmış
anlamaz
şaşkın
denizde

Birçok erkek denizde öldü. - Many men died at sea.

Müttefikler denizde kazanıyorlardı. - The Allies were winning at sea.

gemide
(deyim) (all) at sea saskin,sasirmis
deniz kazası shipwreck; accident
nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

nocturnal
geceleyin
nocturnal
(Tıp) geceye ilişkin
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
(Denizbilim) nokturnal
nocturnal
gece

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

Kediler gece yaratıklarıdır. - Cats are nocturnal creatures.

nocturnal
geceye özgü
nocturnal
geceleyin olan
be at sea
denizde olmak; (açık denizde seyreden) gemide olmak
be at sea
k.dili. şaşkına dönmüş olmak
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
gece çıkan/gece olan
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
(Biyoloji) noktürnal

Birçok hayvan noktürnaldir. - Many animals are nocturnal.

Englisch - Englisch
at sea

  Türkische aussprache

  ät si

  Aussprache

  /ˈat ˈsē/ /ˈæt ˈsiː/

  Etymologie

  [ &t, 'at ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English æt; akin to Old High German az at, Latin ad.

  Videos

  ... On the floor of that sea live small, shelled creatures called nummulites. ...
  ... davis's those results of the sea ...

  Wort des Tages

  verboten
Favoriten