apparent, plain, conspicuous, clear

listen to the pronunciation of apparent, plain, conspicuous, clear
Englisch - Türkisch

Definition von apparent, plain, conspicuous, clear im Englisch Türkisch wörterbuch

visible
görünür

Saldırganlığın en görünür formları genellikle av ve avcı arasında görülür. - The most visible forms of aggression are often seen between prey and predator.

Yarının toplam güneş tutulması, güney yarımküreden görünür olacaktır. - Tomorrow's total eclipse of the sun will be visible from the southern hemisphere.

visible
{s} görülebilir

O tamamen gözle görülebilir. - It's completely visible.

O yıldız çıplak gözle görülebilir. - That star is visible to the naked eye.

visible
görünürlük
visible
gözle görülebilen
visible
gözle görünen
visible
görülen
visible
{s} açık, belli, gözle görülebilir
visible
{s} mevcut
visible
{s} göze çarpan

Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor. - We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects.

visible
{s} görünen

Renk tüm görünen şeylerin en kutsal unsurudur. - Color is the most sacred element of all visible things.

visible
{s} gözle görülür
visible
{s} açık

Açık havada, Estonya kıyısı Helsinki'den görülebilir. - During clear weather, the coast of Estonia is visible from Helsinki.

visible
görünebilir,görünür
Englisch - Englisch
{a} visible
apparent, plain, conspicuous, clear
Favoriten