apathy demonstrated by an absence of emotional reactions

listen to the pronunciation of apathy demonstrated by an absence of emotional reactions
Englisch - Türkisch

Definition von apathy demonstrated by an absence of emotional reactions im Englisch Türkisch wörterbuch

indifference
{i} ilgisizlik

Aşkın trajedisi ilgisizliktir. - The tragedy of love is indifference.

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

indifference
{i} aldırmazlık
indifference
(Tıp) indiferans
impassiveness
vurdumduymazlık
impassivity
vurdumduymazlık
impassivity
aldırmazlık
indifference
kayıtsızlık

Kayıtsızlık kutuplardaki buz gibidir: her şeyi öldürür. - Indifference is like the ice on the poles: it kills everything.

Tom kayıtsızlık numarası yapmaya çalıştı. - Tom tried to feign indifference.

emotionlessness
duygusuzluk
impassivity
duygusuzluk
impassivity
{i} hissizlik
indifference
{i} ilgilenmeme
indifference
{i} önemsizlik
indifference
a matter of indifference ilgilenmeye değmeyen mesele
indifference
{i} tarafsızlık
indifference
{i} duygusuzluk
Englisch - Englisch
impassivity
impassiveness
stolidity
indifference
emotionlessness
phlegm
apathy demonstrated by an absence of emotional reactions

  Silbentrennung

  ap·a·thy dem·on·stra·ted by an ab·sence of e·mo·tion·al reactions

  Türkische aussprache

  äpıthi demınstreytıd bay ın äbsıns ıv îmōşınıl riäkşınz

  Aussprache

  /ˈapəᴛʜē ˈdemənˌstrātəd ˈbī ən ˈabsəns əv əˈmōsʜənəl rēˈaksʜənz/ /ˈæpəθiː ˈdɛmənˌstreɪtəd ˈbaɪ ən ˈæbsəns əv ɪˈmoʊʃənəl riːˈækʃənz/

  Wort des Tages

  internuncio
Favoriten