anything relating or belonging to the outside

listen to the pronunciation of anything relating or belonging to the outside
Englisch - Türkisch

Definition von anything relating or belonging to the outside im Englisch Türkisch wörterbuch

external
dış

Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır. - Speech is external thought, and thought internal speech.

Kadınların yüzü giysilerini çıkardıklarında çoğunlukla daha güzeldir, zira onlar o zaman dış görünüşleri hakkında düşünmekten vazgeçerler. - Women's faces are often more beautiful when they take their clothes off, for they then stop thinking about their external appearance.

external
harici

Tom harici bir hard disk kullanıyor. - Tom is using an external hard disk.

Onu harici hard diskte sakla. - Save it on the external hard drive.

external
(Tıp) dış kulak yolu kanalı
external
dıştan gelen
external
hariç
external
dışta
external
(Biyoloji) eksternal
external
{s} yabancı ülkelerle olan
external
{s} yüzeysel
external
(Nükleer Bilimler) harici, dıştaki
external
(Tıp) Dış, dışyan, harici
external
dıştan gelen arızi
external
vücudun dış kısmını ilgilendiren
external
maddi
external
dış dünyaya
external
{s} dışarıdan gelen
external
(Diş Hekimliği) Dışa ilişkin
Englisch - Englisch
external
anything relating or belonging to the outside

  Silbentrennung

  a·ny·thing re·lat·ing or be·long·ing to the out·side

  Türkische aussprache

  enithîng rileytîng ır bîlôngîng tı dhi autsayd

  Aussprache

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ rēˈlātəɴɢ ər bəˈlôɴɢəɴɢ tə ᴛʜē ˈoutˈsīd/ /ˈɛniːˌθɪŋ riːˈleɪtɪŋ ɜr bɪˈlɔːŋɪŋ tə ðiː ˈaʊtˈsaɪd/

  Wort des Tages

  heterodox
Favoriten