the state or condition of being victorious

listen to the pronunciation of the state or condition of being victorious
Englisch - Englisch
victoriousness
the state or condition of being victorious

  Silbentrennung

  the state or con·di·tion of be·ing vic·to·ri·ous

  Türkische aussprache

  dhi steyt ır kındîşın ıv biîng vîktôriıs

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈstāt ər kənˈdəsʜən əv ˈbēəɴɢ vəkˈtôrēəs/ /ðiː ˈsteɪt ɜr kənˈdɪʃən əv ˈbiːɪŋ vɪkˈtɔːriːəs/

  Wort des Tages

  sesquipedality
Favoriten